بایگانی دسته: تئوری محور

آزمون هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود

آزمون هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود

آزمون هوش هیجانی برای درک عواقب هیجان های خود به ما کمک می کند که بتوانیم قدرت خود را در این زمینه بررسی کنیم . برای مثال معلمی را در نظر بگیرید که شب با حالتی بسیار ناراحت به خانه می رسد: ترافیک وحشتناک، گرم و شرجی بودن هوا و باختن تیم ملی مورد علاقه اش. خشم از آثار قابل پیش بینی و معمولا ناخوشایند چنین شرایطی بر رفتار است و می تواند موجب زودرنجی و عصبانیت او شود. حال اگر او به عواقب هیجان خود در لحظه تصحیح برگه دانش آموزان فکر کرده باشد می تواند این کار را به زمان دیگری موکول کند.

برای انجام آزمون هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود ، در نظر داشته باشید که هریک از موارد زیر یک موقعیت اجتماعی را توصیف می‌کند که احتمال دارد در آن قرار بگیرید و (با پاسخدهی به آزمون هوش هیجانی زیر تا حدودی قادر خواهید بود که نسبت به میزان درک عواقب هیجان‌ های خود آگاهی یابید).

در آزمون هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود،  بعد از هر توصیف از شما خواسته خواهد شد که «ممکن‌ترین» واکنش یا واکنشهای هیجانی را، که شخصاً تجربه خواهید کرد، نشان دهید. در بعضی موارد فقط یک واکنش هیجانی امکان‌پذیر است و در بعضی موارد دیگر بیش از یک واکنش امکان‌پذیر است. دور تمام پاسخهای آزمون هوش هیجانی که عملاً امکان‌پذیر است را نه به صورت نظری، خط بکشید.

 

Dr. Travis Bradberry: Coauthor Emotional Intelligence 2.0 & President at TalentSmart Dr. Travis Bradberry is the award-winning co-author of the #1 best selling book, Emotional Intelligence 2.0, and the cofounder of TalentSmart®–a consultancy that serves more than 75% of Fortune 500 companies and is the world’s leading provider of emotional intelligence tests and training.

His bestselling books have been translated into 25 languages and are available in more than 150 countries. Dr. Bradberry has written for, or been covered by, Newsweek, BusinessWeek, Fortune, Forbes, Fast Company, Inc., USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, and The Harvard Business Review.

Dr. Bradberry is a world-renowned expert in emotional intelligence who speaks regularly in corporate and public settings. Example engagements include Intel, Coca-Cola, Microsoft, Wells Fargo, Boston Scientific, NY Life, Fortune Brands, Salesforce.com, Fortune Magazine Growth Summit, The Conference Board: Learning from Legends, and Excellence in Government.

 

آزمون هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود

۱- مدتی است غم و افسردگی احساس می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر،  آثار این احساس خواهد بود؟

الف. بی اشتهایی  〉                                                      ب. بی خوابی   〉      

ج. تمرکز بهتر  〉                                                          د. بی میلی به رابطه با همسر 〉

۲- چند روزی است که اضطراب شدیدی احساس می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

الف. افزایش اشتها 〉                                                ب. افزایش خوش بینی  〉   

ج. بی خوابی 〉                                                            د. نگرانی دائمی〉

۳-  نسبت به یکی از افراد خانواده خود احساس خشم می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

الف. احساس آرامش〉                                             ب. زود رنجی نسبت به دیگران 〉

ج. افکار پی در پی درباره آن فرد〉                           د. بازدهی بیشتر در محیط کار〉

۴-  از اشتباه کوچکی که در محیط کار کرده اید، خجالت زده هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

الف. درون گرایی بیشتر〉                                       ب. افزایش اعتماد به نفس〉

ج. بهبود در تمرکز حواس 〉                                     د. کاهش عزت نفس〉

۵- شما واقعا سرحال و خوشحال هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

الف. بیشتر حرف زدن 〉                                          ب. بهبود در تمرکز حواس〉        

ج. زودخشم تر شدن [ زود رنج شدن] 〉                 د. دست و دلباز شدن〉

 ۶-  به علت موفقیت های فرزندتان خیلی احساس غرور می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

الف. زودخشمی بیشتر [زودرنجی بیشتر]〉             ب. بی اشتهایی  〉   

 ج. کاهش عزت نفس〉                                              د. گفتن موفقیت های او به دیگران〉

۷- همکارتان ارتقا رتبه یافته است اما فکر می کردید حق شماست و در نتیجه احساس حسادت می کنید . احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

الف. دشواری در تمرکز حواس 〉                               ب. دست و دلبازی بیشتر〉

   ج. بازدهی بیشتر در محیط کار 〉                             د. خودخواهی بیشتر〉

۸-  رئیستان مجبورتان کرده است که به مدت یک هفته هر شب تا دیر وقت کار کنید و در نتیجه از دست او ناراحت و عصبانی هستید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

 الف. او را مورد انتقاد قرار می دهید〉                           ب. به همکارانتان شکایت می کنید〉

 ج. از این که به شما نیاز دارد احساس غرور می کنید〉  د. نسبت به همکارانتان احساس حسادت می کنید〉

۹-  از یکی از افراد پیرامونتان خوشتان آمده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

الف. با علاقه به جوک های او می خندید 〉                       ب. به ظاهر خود توجه بیشتری نشان می دهید〉

ج. عزت نفستان پایین می آید  〉                                      د. تحریک پذیر تر و زودرنج تر می شوید〉

۱۰-  درباره یکی از آشنایانتان حرف خصمانه زده اید و اکنون احساس گناه می کنید. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟

الف. از او دوری می کنید〉                                                      ب. افسرده می شوید  〉     

ج. احساس رضایت درونی می کنید〉                                       د. برایش کار خوبی انجام می دهید〉

پاسخنامه آزمون هوش هیجانی درک عواقب هیجان‌های خود 

پاسخهای درست آزمون‌ هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود، در زیر قرار داده شده است. برای هر پاسخ درستی که دور آن خط کشیده شده است، ۵ امتیاز قرار دهید و برای هر پاسخ نادرست، ۵ امتیاز کم کنید. نمرۀ به دست آمده، باید به ترتیب زیر تفسیر شود.

  1. الف، ب، د
  2. ج، د
  3. ب، ج
  4. الف، د
  5. الف، د
  6. د
  7. الف، د
  8. الف، ب
  9. الف، ب
  10. الف، د

ارزیابی و تحلیل آزمون هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود   

برای آزمون هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود ، پاسخهای صحیح آورده شده است. برای هر پاسخ صحیحی که می دهید ۵ امتیاز بدهید و برای هر پاسخ صحیحی که نداده اید و در فهرست وجود ندارد، ۵ امتیاز کم کنید و در نهایت نمره خود را در تنظیم هیجان خود ارزیابی کنید.

اگر نمره آزمون هوش هیجانی شما ۹۰ به بالا است ، یعنی قدرت شما در درک عواقب هیجان های خود  بسیار عالی است و اگر بین ۷۵ تا ۸۵ است یعنی در  درک عواقب هیجان های خود خوب هستید و اگر بین ۴۵ تا ۷۰ است یعنی در درک عواقب هیجان های خود متوسط هستید و اگر ۴۰ و پایین تر از آن است یعنی در درک عواقب هیجان های خود ضعیف هستید. برای آزمون هوش هیجانی تست مهارتهای دیگر کلیک نمایید: 

 


منابع:

 تنظیم هیجان های دیگران ، آزمون عملکردی ، مارک دیویس ، ۹th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis ، برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان