هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان های دیگران

هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان های دیگران

هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان‎های دیگران

همانطور که درک منشا هیجان ها مهم است، درک چگونگی اثر آنها بر کسی که هیجانی شده نیز مهم است. در مورد دیگران مثلا دانستن اینکه رئیستان چه وقتی عصبانی می شود و یا در زمان عصبانیت چه رفتاری خواهد کرد، دانستن عواقب هیجان های دیگران موجب می شود که شما جلوی چشم او به طور موفقت ظاهر نشوید یا حتی بتوانید از خشم او بکاهید. آزمون هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان های دیگران به شما کمک می کند که درکی واقعی از توانایی خودتان در این مهارت بیابید.

برای آزمون هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان های دیگران ، لازم است بدانیم تست زیر وضعیتی را شرح می دهد که در آن، کسی که او را می شناسید احساسی را تجربه می کند و بعد از تشریح هر وضعیت، از شما خواسته می شود که امکان پذیر ترین اثر، یا آثار آم احساس را روی آن فرد نشان دهید.

در تست هوش هیجانی زیر در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .

در بعضی موارد دیگر بیش از یک اثر امکان پذیر است لذا دور پاسخی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .

پرسشنامه هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان های دیگران


۱٫ دوستی دارید که نسبت به برادرش شدیدا احساس خشم می کند. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. افزایش خوش بینی 
b. تعامل کمتر با برادر 
c. زودخشمی بیشتر [ زود رنجی بیشتر] 
d. عملکرد بهتر در محیط کار 

۲٫ رئیستان تمام هفته اخلاق خوبی داشته است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. احتمال قبولی افزایش حقوق شما 
b. ایرادگیری بیشتر از اشتباهات کارمندان 
c. تحمل بیشتر در مقابل خروج زودتر از وقت کارمندان از سازمان 
d. سختگیری کمتر 

۳٫ دوستتان افسرده است زیرا نامزدش او را ترک کرده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. کم خوابی 
b. انرژی بیشتر 
c. اشتهای بیشتر 
d. دشواری در تمرکز حواس 

۴٫ یکی از همکاران، که در یک پر.ژه مهم به او کمک کرده اید، خیلی از شما قدر دان است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. احتمالا برقراری ارتباط چشمی کمتر با شما 
b. انتقاد بیشتر از شما 
c. توجه بیشتر به شما 
d. دوری تدریجی از شما 

۵٫ همسرتان نسبت به یکی از همکارانش که مورد علاقه رئیسش است احساس حسادت می کند. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. انتقاد بیشتر از رئیس 
b. مهربانتر شدن با آن همکار 
c. آرام تر و متعادل شدن 
d. عیب جویی بیشتر از آن همکار 

۶٫ پسر نوجوان شما از تغییرات فیزیکی و تغییر تن صدای خود خجالت زده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. متعادل تر شدن 
b. از خود بیشتر عیبجویی کردن 
c. در حضور مردم مضطرب شدن 
d. اعتماد به نفس بیشتر پیدا کردن 

۷٫ یکی از همکارانتان اعتماد به نفس خود را از دست داده است. زیرا فکر می کند که لیاقت شغل جدید و مسؤولیت های آن را ندارد. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. تصمیم گیری با تردید بیشتر 
b. ایرادگیری بیشتر از زیر دستان 
c. کمتر قبول کردن اشتباهات خود 
d. تعریف و تمجید بیشتر از زیر دستان 

۸٫ یکی از همکارانتان ، از این که احساس می کند سازمان قدر او را نمی داند، ناراحت است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. بیشتر از گذشته تلاش کردن 
b. به تدریج از زیر کار در رفتن 
c. از سازمان در نزد دیگران انتقاد کردن 
d. از بودن در جمع دیگران پرهیز کردن 

۹٫ همکاری دارید که از شغلش خسته شده است. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟؟ 
a. به تدریج از زیر کار در رفتن 
b. از سازمان نزد دیگران انتقاد کردن 
c. اختصاص دادن ساعات بیشتری به کار در شب ها و تعطیلات آخر هفته 
d. از بودن در جمع دیگران پرهیز کردن 

۱۰٫ رئیس شما بسیار بلند پرواز است و دلش می خواهد در سازمان به مقام بهتری دست یابد. احتمالا کدام مورد یا موارد زیر آثار این احساس خواهد بود؟ 
a. ساعات بیشتری را در سر کار گذراندن 
b. واحد شما را در کارهای ویژه داوطلب کردن 
c. از برخورد با اهضای هیات مدیره و بالا دستان اجتناب کردن 
d. اعتبار به دست آمده در واحد را بین همه اعضای آن تقسیم کردن 

پاسخنامه آزمون هوش هیجان تست درک عواقب هیجان های دیگران

برای هر یک از آزمون‌های عملکردی هوش هیجانی ، پاسخهای درست در زیر قرار داده شده است. برای هر پاسخ درستی که دور آن خط کشیده شده است، ۵ امتیاز قرار دهید و برای هر پاسخ نادرست، ۵ امتیاز کم کنید. نمرۀ به دست آمده، باید به ترتیب زیر تفسیر شود.

 1. c,b
 2. a,c,d
 3. a,d
 4. c
 5. a,d
 6. b,c
 7. a
 8. b,c,d
 9. a,b
 10. a,b

ارزیابی و تحلیل آزمون هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان های دیگران 

برای هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان های دیگران ، پاسخهای صحیح آورده شده است. برای هر پاسخ صحیحی که می دهید ۵ امتیاز بدهید و برای هر پاسخ صحیحی که نداده اید و در فهرست وجود ندارد، ۵ امتیاز کم کنید و در نهایت نمره خود را در تنظیم هیجان خود ارزیابی کنید.

اگر نمره شما ۹۰ به بالا است ، یعنی قدرت شما در درک عواقب هیجان های دیگران  بسیار عالی است و اگر بین ۷۵ تا ۸۵ است یعنی در  درک عواقب هیجان های دیگران خوب هستید و اگر بین ۴۵ تا ۷۰ است یعنی در درک عواقب هیجان های دیگران متوسط هستید و اگر ۴۰ و پایین تر از آن است یعنی در درک عواقب هیجان های دیگرانضعیف هستید.

منابع:

 تنظیم هیجان های دیگران ، آزمون عملکردی ، مارک دیویس ، ۱۱th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis ، برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

58 دیدگاه در “هوش هیجانی تست درک عواقب هیجان های دیگران”

 1. بازتاب: ذن