بدن انسان در آزمون طب آیورودا

آزمون تعیین نوع بدن انسان بر اساس طب آیورودا
آزمون تعیین نوع بدن انسان بر اساس طب آیورودا

 آزمون تعیین نوع بدن انسان و دوشا در طب آیورودا 

در هنگام پاسخدهی به سه آزمون نوع بدن انسان به روش آیورد ماهاریشی  (واتا ، پیتا، کافا ) توجه داشته باشید که این یک آزمون رتبه ای است. به این معنا که پاسخهای شما از رتبۀ ۱ تا ۶ بنابر شدتی که خودتان ارزیابی می‌کنید، می‌تواند رتبه بندی شود.

در پایان آزمون نوع بدن انسان زیر، نمرات هر پرسش را با یکدیگر جمع زده و در پایان نمرۀ نهایی هر آزمون را استخراج نمایید و برای ارزیابی بر روی ارزیابی آزمون نوع بدن به روش آیورد ماهاریش کلیک بفرمایید.

مطابقت دارد

گاهی مطابقت دارد

مطابقت ندارد

بخش ۱- نوع بدن انسان واتا (Vata)

شماره
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ هرگونه فعالیتی راسریعا انجام می دهم ۱
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ نمی توانم مطالب را خوب حفظ کرده وسپس بیاد آورم ۲
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بطور طبیعی با حرارت و سرزنده هستم ۳
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ از لحاظ جسمانی لاغر بوده و وزن من زیاد نمی‌شود ۴
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ موضوعات جدید را همواره سریعا یاد گرفته ام ۵
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ با گام هایی سبک و تند راه می روم ۶
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ در تصمیم گیری دچار مشکل می شوم ۷
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ به آسانی نفخ کرده و دچار یبوست مزاج می شوم ۸
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ معمولا دست و پایم به سردی می گرایند ۹
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ غالبا دچار نگرانی و دلهره می شوم ۱۰
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ نمی توانم هوای سرد را به خوبی اغلب افراد تحمل کنم ۱۱
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ کلمات را سریع ادا می کنم طوری که دوستانم فکرمی کنند وراج هستم ۱۲
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ به آسانی تغییر حالت می دهم وطبعی احساساتی دارم ۱۳
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ اغلب اوقات مشکل به خواب می روم ودر شب خوب نمی خوابم ۱۴
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ پوست من به خشکی گرایش دارد، بخصوص در فصل زمستان ۱۵
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ دارای ذهنی بسیار فعال،گاه بی  قرار و بسیار خیال پرور هستم ۱۶
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ حرکات بدنی من سریع و فعال است و انرژی من بصورت انفجاری ظاهر می شود. ۱۷
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ به آسانی هیجان زده می شوم ۱۸
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ چنانچه به حال خود رها گردم، وضع خورد و خوراک و خوابیدن من نامنظم می شود ۱۹
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ سریع یاد می گیرم و به همان سرعت فراموش می کنم ۲۰

 جمع نهایی آزمون نوع بدن انسان  واتا: …………………….برای ارزیابی و تحلیل نوع بدن انسان و دوشا در طب آیورودا اینجا را کلیک نمایید. 

مطابقت دارد

گاهی مطابقت دارد

مطابقت ندارد

بخش ۲ – نوع بدن انسان پیتا (Pitta)  

شماره
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ از نظر خودم بسیار کارایی دارم ۱
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ معمولا در انجام فعالیت ها بسیار دقیق و منظم هستم ۲
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ فکر نیرومند وراسخ دارم و کمابیش حاکمانه رفتار می کنم ۳
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بیش از اکثر افراد از هوای گرم ناراحت شده و زود خسته می شوم ۴
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ سریعا عرق می کنم ۵
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ با اینکه همیشه نشان نمی دهم ولی خیلی آسان تحریک شده وخشمگین  می گردم ۶
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ چنانچه از خوردن یک وعده غذا صرف نظر کنم ویا دیر غذا بخورم ۷
دچار ناراحتی می شوم
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ موهای من دارای یکی از خصوصیات زیر می باشد:خاکستری شدن یا ۸
طاسی زود رس – نازک و ظریف و صاف – رنگ بور یا حنایی
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ اشتهای قوی دارم و چنانچه بخواهم می توانم به مقدار زیاد غذا بخورم ۹
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بسیاری از افراد مرا فردی لجوج میدانند ۱۰
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ روده های من بسیار منظم عمل دفع را انجام می دهند و در بیشترمواقع  بجای یبوست مزاج،لینت دارم ۱۱
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ صبر خود را بسیار سریع از دست می دهم ۱۲
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ در باره جزئیات امور ، کمال پرست هستم ۱۳
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ به سرعت خشمگین شده ولی سریعا خشم خود را فراموش می کنم ۱۴
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ خوردنی های سرد مثل بستنی و نوشابه های بسیار سرد را دوست دارم ۱۵
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بجای اینکه احساس کنم هوای اتاق خیلی سرد است اغلب احساس می ۱۶
کنم که بسیار گرم است
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ اغذیه بسیار داغ و پر ادویه را تحمل می کنم ۱۷
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ مخالفت دیگران را به حد لازم تحمل نمی کنم ۱۸
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ از تن به خطر دادن وچالش لذت می برم و وقتی چیزی را بخواهم ۱۹
مصمم تلاش می کنم
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گرایش بر این دارم که بسیار به انتقاد ازدیگران و از خود بپردازم ۲۰

 جمع نهایی آزمون نوع بدن انسان  پیتا: ……………………. .برای  ارزیابی و تحلیل نوع بدن انسان و دوشا در طب آیورودا اینجا را کلیک نمایید.

 مطابقت دارد گاهی مطابقت دارد  مطابقت ندارد بخش ۳ – نوع بدن انسان کافا (kafa) شماره
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ طبیعتا مستعداین هستم که اموررابه آهستگی وبااعصاب آرام انجام دهم ۱
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ سریعتر از دیگران وزنم اضافه می شودودیرتر هم وزن اضافی را از دست می دهم ۲
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ دارای طبیعتی ملایم و آرام هستم وبه سهولت آشفته نمیشوم ۳
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ می توانم بدون احساس ناراحتی مشخصی از خوردن ناهار وشام صرف نظر می کنم ۴
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ مستعد ریزش زیاد آب بینی،بلغم،تراکم خلط بصورت مزمن آسم و ناراحتی سینوسی می باشم ۵
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ هر شب باید لااقل ۸ ساعت بخوابم تا روز بعد سرحال باشم ۶
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ خوابی بسیار عمیق دارم ۷
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ طبعا آرام بوده و بسهولت خشمگین نمی گردم ۸
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ به سرعت برخی از افراد مطالب را یاد نمی گیرم ولی قدرت ضبط من عالی است و حافظه ای قوی دارم ۹
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ استعداد چاقی دارم وچربی اضافی را به آسانی ذخیره می کنم ۱۰
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ هوای نسبتا خنک و مرطوب آزارم می دهد ۱۱
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ موهای پر پشت و پر رنگ و مجعد دارم ۱۲
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ پوست من صاف و نرم است و اندکیپریده رنگ هستم ۱۳
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ هیکلم پت و پهن است ۱۴
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ واژه های زیر به خوبی مرا توصیف می کند -آرام، خوش خلق، مهربان و بخشنده ۱۵
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ عمل گوارش در من کند است و در نتیجه پس از خوردن غذا احساس سنگینی می کنم ۱۶
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بنیه و میزان تحمل جسمانی من خوب بوده و نیز از میزان انرژی ثابتی بر خوردار است ۱۷
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ معمولا با گام هایی آهسته و منظم راه می روم ۱۸
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ مستعد این هستم که زیاد بخوابم وموقع بیدار شدن بسیار سست و بی حال باشم.بطور کلی صبح ها بسیار دیر خودم را پیدا می کنم ۱۹
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ غذا را آهسته می خورم و در عمل بی شتاب و منظم هستم ۲۰

جمع نهایی آزمون نوع بدن انسان کافا: ……………………. .برای ارزیابی و تحلیل نوع بدن انسان و دوشا در طب آیورودا اینجا را کلیک نمایید.

لینک اطلاعات بیشتر درباره انواع بدن انسان 

منبع:  

علم زندگی (راهنمای زندگی سالم با طب آیورود ماهاریشی) ، برگردان : هایده قلعه نویی و پیشگفتار: همیلا هایده قلعه نویی ، انتشارات بهجت ، شابک: ۵-۰۵-۶۶۷۱-۹۶۴

برای آزمون  و پرسشنامه هوش هیجانی و تست هوش هیجانی دیگر آزمون های هوش هیجانی کلیک نمایید: 

پرسشنامه و تست  هوش هیجانی  تنظیم هیجان های خود 

پرسشنامه و تست هوش هیجانی  تنظیم هیجان های دیگران

پرسشنامه  و تست   هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود

پرسشنامه   و تست هوش هیجانی درک عواقب هیجان های دیگران 

پرسشنامه  آزمون هوش هیجانی  سنجش موفقیت

آزمون هوش هیجانی  تستسنجش پرخاشگری

پرسشنامه  هوش هیجانی  سنجش میزان جربزه و جرات ورزی

پرسشنامه هوش هیجانی – آزمون خوش بینی و بدبینی 

پرسشنامه هوش هیجانی به همراه دانلود مقاله هوش هیجانی و آزمون هوش هیجانی بار-ان 

با خرید پکیج کتاب هوش هیجانی به صورت آنلاین ، در پنج طرح طلا سکه و کتاب شرکت نمایید: www.mahmoodamirinia.ir