تصمیم گیری اشتباه افراد باهوش

تصميات بد افراد با هوش ، گاهي اوقات به بخش هايي از پروسه تصميم گيري مربوط مي‌شود.
تصميات بد افراد با هوش ، گاهي اوقات به بخش هايي از پروسه تصميم گيري مربوط مي‌شود.

چرا افراد با هوش تصمیم گیری اشتباه می کنند؟

هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم گیری ساخته و پرداخته می شود.

به گفتۀ مدیر عامل شرکت جنرال موتورز «اغلب سخت است که بگویم که چه کسی و چه موقعی تصمیم گیری کرده است و حتی چه کسی مبداء تصمیم گیری بوده است. غالباً من نمی دانم در جنرال موتورز چه موقع تصمیم گرفته می شود؟ من بخاطر نمی آورم که در یک جلسه کمیته‌ای بوده باشم و مسائل به رأی‌گیری گذارده شود. معمولاً یک نفر مسائل را خلاصه می نماید. دیگران با تکان دادن سر یا ابراز نظر خود به تدریج به اجماع می رسند».

تصمیم گیری بد افراد با هوش ، گاهی اوقات به بخش هایی از پروسه تصمیم گیری مربوط می‌شود.

اگرچه افلاطون روح انسانی را به ارابه ای تشبیه کرده است که توسط دو اسب خرد و احساس به حرکت می آید، اما در قرون اخیر دانشمندان به خرد بیشتر بها داده و از احساسات به عنوان بخشی که مانع خردورزی است یاد نموده اند. در تصمیم گیری تا کنون این عقیده بیشتر مطرح بوده است که انسان در تصمیمات خود، آنجا که سخن از نفع و ضرر است، کاملاً عقلایی و بدور از احساسات عمل می نماید. اما برخی از شواهد مطرح در روانشناسی در سالهای اخیر نشان داده است که انسان در تصمیم گیری و رفتار خود از هر دو اسب استفاده می نماید.

افراد باهوش و تصمیم گیری های اشتباه
افراد باهوش و دلایل تصمیم گیری های اشتباه

درحالیکه همه ما در زندگی تصمیم می‌گیریم، اما همگی در تصمیم گیری هایمان موفق نیستیم. آنچه مسلم است عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری ما اثر می‌گذارد. تحقیقاتی که در زمینه تصمیم گیری انجام یافته است، نشان می‌دهد که عامل اصلی موثر بر یک تصمیم گیری صحیح مربوط به روشهایی است که فرد در ارزیابی گزینه های موجود اتخاذ می‌نماید. بجز چند مورد استثناء، که فرد در آن از آنچه انجام می‌دهد کاملا اطمینان دارد، کلا تصمیم گیری همواره با احتمال همراه است. یعنی همواره احتمال موفقیت و یا شکست وجود دارد. بنابراین، بهبود مهارت تصمیم گیری به معنای آن است که هر فرد باید تفاوت های میان گزینه های تصمیم گیری را افزایش دهد.


تصمیات بد افراد با هوش ، گاهی اوقات به بخش هایی از پروسه تصمیم گیری مربوط می‌شود. مثلا راه حل ها خوب تعریف نشده اند و یا اطلاعات صحیح جمع آوری نشده و یا تحلیل هزینه-منفعت بخوبی انجام نشده است. اما گاهی شکست در تصمیم گیری به پروسه آن مربوط نشده، بلکه به ذهن تصمیم گیر و نقائص آن در انتخاب صحیح باز می‌گردد. دام های روانشناختی که بر روی تصمیم اثر می گذارد عبارتند از:

۱- تله مهار در تصمیم گیری که ما را به سمت وزن دادن بیشتر به اطلاعاتیکه زودتر بدست می‌آوریم می‌کشاند.

۲- تله وضعیت حال در تصمیم گیری که سعی می‌کند تا ما وضعیت فعلی را حتی در مواقعی که آلترناتیوهای بهتری وجود دارد، ترجیح دهیم.

۳- تله هزینه تباه شده در تصمیم گیریکه تمایل دارد که اشتباهات گذشته ما را ابدی سازد.

۴- تله شواهد تائید شده در تصمیم گیری که ما را راهنمایی می‌کند که جستجوی بیشتری برای پیدا کردن اطلاعات جهت تائید تمایلات ذاتی خود داشته باشیم و اطلاعات مخالف آن را کم رنگ جلوه می‌دهد.

۵- تله چارچوب زمانی در تصمیم گیری  اتفاق می‌افتد که ما یک مسئله را اشتباه گزارش می‌کنیم و تمام پروسه تصمیم گیری را سست می‌کنیم.

۶- تله اعتماد بیش از حد در تصمیم گیریزمانی است که ما به پیش بینی های خودمان بیش از اندازه بها می‌دهیم.

۷- تله حزم و احتیاط در تصمیم گیریما را به این مسیر می‌کشاند که بیش از اندازه در مورد حوادث غیر قطعی متوجه باشیم.

۸- تله مطالبه مجدد در تصمیم گیریکه ما را سوق می‌دهد که وزن بیش از اندازه به حوادث چشمگیر اخیر بدهیم.

برای آزمون  و پرسشنامه هوش هیجانی و تست هوش هیجانی دیگر آزمون های هوش هیجانی کلیک نمایید: 

پرسشنامه و تست  هوش هیجانی  تنظیم هیجان های خود 

پرسشنامه و تست هوش هیجانی  تنظیم هیجان های دیگران

پرسشنامه  و تست   هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود

پرسشنامه   و تست هوش هیجانی درک عواقب هیجان های دیگران 

پرسشنامه  آزمون هوش هیجانی  سنجش موفقیت

آزمون هوش هیجانی  تستسنجش پرخاشگری

پرسشنامه  هوش هیجانی  سنجش میزان جربزه و جرات ورزی

پرسشنامه هوش هیجانی – آزمون خوش بینی و بدبینی 

پرسشنامه هوش هیجانی به همراه دانلود مقاله هوش هیجانی و آزمون هوش هیجانی بار-ان 

با خرید پکیج کتاب هوش هیجانی به صورت آنلاین ، در پنج طرح طلا سکه و کتاب شرکت نمایید: www.mahmoodamirinia.ir
با خرید پکیج کتاب هوش هیجانی به صورت آنلاین ، در پنج طرح طلا سکه و کتاب شرکت نمایید:www.mahmoodamirinia.ir

یک دیدگاه

  1. بازتاب: تولد