هیجان ها در نواحی متفاوتی از مغز و فیزیولوژی مربوط به آن مدیریت می شود

فیزیولوژی هیجان رفتار و تن گفتار

فیزیولوژی هیجان رفتار  و تن گفتار 

فیزیولوژی هیجان رفتار و تن گفتار  با مسئله هیجان و هوش هیجانی رابطه تنگاتنگی دارد.

هیجان ها الگوی واکنش موجود زنده به محرک های درونی و بیرونی هستند که به صورت خوشایند و ناخوشایند درشخص تجربه می شوند و واکنش رفتاری فرد به ترتیب می تواند نزدیک شدن یا دور شدن از محرک باشد.

هیجان را می توان به عنوان رابطه ای بین فرد و محیط دانست که فرد به وسیلۀ آن خود و جهان اطراف را ارزیابی می کند و نسبت به آن پذیرش و شادی می یابد یا آن را نمی پذیرد و دچار غم و ناراحتی می شود. پایه های فیزیویوژی هیجان به سه شکل می تواند باشد.

هیجان ها در نواحی متفاوتی از مغز و فیزیولوژی مربوط به آن مدیریت می شود

  1.  مکان آناتومیک هیجان ها که برای تشخیص تحریک می شوند

  2.  بیان اتونومیک و هورمونی پاسخ به تحریکات

  3.   تجارب هیجان انگیز و هیجانهای درونی مانند احساس خشم، ترس، شادی، غم، … که  هر فردی مطابق با هوش هیجانی خود نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد.

اگرچه هیجانهای درونی به نظر می رسد در نواحی متفاوتی از مغز و فیزیولوژی مربوط به آن مدیریت می شود، با اینحال سیستم هیجانی منحصر به فردی به نام « آمیگدال » وجود دارد که هسته های عمیقی در آن قرار دارد.

این هسته‌ها هر کدام در یک لوب مغزی ما قرار گرفته اند و با نواحی مرتبط در کورتکس تعامل می‌کنند که در ناحیه لوب فرونتال قرار دارد و مرکز حالتهای هیجانی است.  « آمیگدال »[۱] یا بادامه ساختاری است که در دستگاه کناری قرار گرفته است و مرکز آگاهی هیجان‌رفتاری در سطح نیمه‌خودآگاه است.

بادامه، وضعیت جاری هرکس را در ارتباط با محیط اطراف و افکار به دستگاه کناری می‌فرستد و بر‌اساس ارتباطی که با هیپوتالاموس دارد، قادر است پاسخهای فیزیولوژی مناسب را در ما به وجود می‌آورد مانند:

راست شدن موها در زمان ترس

گشاد شدن مردمک چشم در زمان شادی

افزایش ضربان قلب در زمان خشم

به‌همین دلیل بادامه را بخش اصلی نظام پاداش‌دهنده و تنبیه‌کننده در بدن می‌نامند.

آمیگدال با نواحی وسیع مغزی به صورت دوطرفه رابطه دارد که بر تحریکات بیرونی هیجان تاثیر می گذارد. همینطور بر تصمیم گیری، حافظه، توجه، فرایندهای هموستاتیک و پاسخهای فیزیولوژی رفتاری. برای مثال آنها به هیپوتالاموس پیام می فرستند که مرکز اتونومیک و فرایندهای هموستاتیک هورمونی است.

فیزیولوژی رفتار هیجانی شامل این رفتارهای پیچیده است که دفاعهای پرشور و حرارت و احساساتی را به وجود می آورد. این رفتارها می تواند به شکل خندیدن، عرق کردن، گریه کردن یا شرمنده شدن باشد که در آن صورت فرد سرخ می‌شود. از طرفی هیجان رفتار با سیستم اعصاب خودمختار و بدنی نیز در ارتباط است.

فیزیولوژِی و آناتومی مغز هیجانی
فیزیولوژِی و آناتومی مغز هیجانی

کورتکس مغزی نیز نقش بسیار مهمی را در پاسخهای فیزیولوژی رفتار هیجانی مانند اجتناب از موقعیت بازی می کند. بعلاوه ساختارهای جلوی پیشانی مانند کورتکس مغزی به عنوان سامان دهنده، هدایت کننده و درک و فهم می تواند از رفتارهای هیجانی بازداری کند.

برای هیجانهای درونی، نواحی لیمبیک بیداری انسان را تحریک می کند. تحریک نواحی واگ احساس ترس و اضطراب را به شخص نشان می دهد و کورتکس مغزی تجربه های هوشیاری را در هیجانهای درونی به عهده دارد.

بیش فعالی کودکان : اختلال نقص توجه / بیش فعالی ( ADHD)

زبان بدن کودکان و نوزادان اگر برای درک خواسته های آنها باشد ، بسیار کاربردی و مفید خواهد بود

دلبستگی ایمن و پرورش هوش هیجانی کودکان ، نتیجه رفتار مادرانه با نوزاد و کودک است

 

منبع:

هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی، صفحه 390 تا 392. کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته فروردین ۱۳۹۳
هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی، صفحه ۳۹۰ تا ۳۹۲٫ کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته فروردین ۱۳۹۳