تکنیک دلفی و تفکر خلاق

تفکر خلاق با تكنيك دلفی
تفکر خلاق با تكنيك دلفی

تفکر خلاق با تکنیک دلفی 

Delphi technique

این تکنیک که در سال ۱۹۶۴ توسط دالکی و هلمر[ Dalky & Helmer]  معرفی شد، بسیار شبیه تکنیک طوفان فکری  است با این تفاوت که افراد هیچگاه به صورت گروه در یک جلسه و دور یک میز، جمع نمی شوند و در واقع رویارویی مستقیم رخ نمی دهد.

نام این تکنیک از معبد معروف «دلفی» در یونان گرفته شده است که در آنجا خدایان گرد هم می آمدند تا در مورد سئوالات انسان در بارۀ آینده همفکری کنند .

تفکر خلاق با تکنیک دلفی
تفکر خلاق با تکنیک دلفی

اساس و فلسفه ایجاد این تکنیک این نبوده است که افراد در تکنیک طوفان فکری یا تکنیک طوفان ذهنی ، به علت شرم و خجالت نمی توانستند بعضی از ایده‌هایشان را مطرح نمایند لذا در این روش افراد به صورت کلامی و رو در رو درگیر بحث نمی‌شوند بلکه ابتدا رئیس گروه موضوع را به همه اعلام می کند، سپس هریک از افراد بطور جداگانه ایده‌هایشان را می‌نویسند (می‌تواند بدون ذکر نام باشد) و برای رئیس گروه ارسال می‌کنند. سپس رئیس گروه تمام ایده‌های پیشنهادی را برای تک تک اعضاء ارسال می‌کند و از آنها می‌خواهد که نسبت به ایده‌های پیشنهادی دیگران فکر کنند و اگر ایدۀ جدیدی به نظرشان می رسد به آنها اضافه کنند. این عمل چندین بار تکرار می‌شود تا نهایتاً اتفاق آراء به‌دست آید .

در این تکنیک اما با توزیع پرسشنامه میان متخصصان، نظر و عقاید آنها جمع‌اوری می‌شود و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا به نظر اکثیرت برسند. این مراحل در تکنیک دلفی ، آنقدر تکرار می‌شود تا معیارهائی که به طور اجماع نمره‌ای بیشتر از هفت گرفته‌اند جزء فاکتورهای نهائی انتخاب گردند. جهت تسریع می‌توان همان مرتبه اول از نمره‌های اعضا متوسط گیری شود و عواملی که نمره بیشتر از هفت کسب کرده‌اند جزء فاکتورهای نهائی انتخاب شوند.

برای آزمون  و پرسشنامه هوش هیجانی و تست هوش هیجانی دیگر آزمون های هوش هیجانی کلیک نمایید: 

پرسشنامه و تست  هوش هیجانی  تنظیم هیجان های خود 

پرسشنامه و تست هوش هیجانی  تنظیم هیجان های دیگران

پرسشنامه  و تست   هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود

پرسشنامه   و تست هوش هیجانی درک عواقب هیجان های دیگران 

پرسشنامه  آزمون هوش هیجانی  سنجش موفقیت

آزمون هوش هیجانی  تستسنجش پرخاشگری

پرسشنامه  هوش هیجانی  سنجش میزان جربزه و جرات ورزی

پرسشنامه هوش هیجانی – آزمون خوش بینی و بدبینی 

پرسشنامه هوش هیجانی به همراه دانلود مقاله هوش هیجانی و آزمون هوش هیجانی بار-ان 

با خرید پکیج کتاب هوش هیجانی به صورت آنلاین ، در پنج طرح طلا سکه و کتاب شرکت نمایید: www.mahmoodamirinia.ir
با خرید پکیج کتاب هوش هیجانی به صورت آنلاین ، در پنج طرح طلا سکه و کتاب شرکت نمایید: www.mahmoodamirinia.ir