انعطاف پذیری خود را بسنجید

آزمون انعطاف پذیری

آزمون آنلاین هوش هیجانی برای مقیاس انعطاف پذیری انعطاف پذیری Flexibility ، توانایی سازگاری adaptation احساسات، افکار و رفتار خود با تغییرات محیط ، موقعیت ها و دیگران است. به عبارتی انطباق و سازگاری بین وضعیت موجود با وضعیت مورد انتظار. در تعریف دقیق تر و کاربردی تر می توان گفت، انعطاف پذیری، نوعی سازگاری است… ادامه خواندن انعطاف پذیری خود را بسنجید