آزار و سوء استفاده هیجانی و عاطفی

آزار عاطفی و هیجانی (Emotional abuse) را مردم برخلاف آزار و سوء استفاده فیزیکی، ، انجام می دهند یا در معرض این آزار و سوء استفاده قرار می گیرند، بدون آنکه بدانند که چه اتفاقی افتاده است. آزار هیجانی بیش از آزار فیزیکی (physical abuse) می تواند، آسیب زننده باشد، زیرار علاوه بر آنکه می تواند… ادامه خواندن آزار و سوء استفاده هیجانی و عاطفی