بایگانی برچسب: s

آزمون خودآگاهی هیجانی – تست آنلاین هوش هیجانی

خودآگاهی هیجانی یک مقیاس اساسی در سنجش هوش هیجانی است.

خودآگاهی هیجانی (Emotional Self-awareness)  به معنای توانایی تشخیص هیجانها در خود، پایه و اساس رشد شخصی و موفقیت است.

خودآگاهی هیجانی را دانیل گلمن، گامی مهم و کلیدی در ارتقاء هوش هیجانی ( Emotional Intelligence )  می داند. تحقیقات و همینطور تجربیات تک تک ما نشان داده است که افرادی که می توانند هیجان های خود را به درستی تشخیص دهند، می توانند آنها به خوبی نیز مدیریت کنند. آنها مدیران و رهبران بهتری خواهند بود، زیرا می توانند با استرس مواجه شوند و موانع و مشکلات را به خوبی حل کنند و موجب ایجاد شور و اشتیاق در دیگران برای رسیدن به اهداف گروهی شوند.

نویسنده: محمود امیری نیا، مؤلف و مدرس هوش هیجانی

خودآگاهی هیجانی چرا مهم است؟

  • اول اینکه هیجان های ما لحظه به لحظه در حال تغییر هستند.
  • دوم اینکه ممکن از زمانهایی پیش آید که در یک لجظه ما تنوعی از هیجان ها را تجربه کنیم و گاهی این هیجان ها متضاد با یکدیگر بر رفتار و تصمیم گیری های ما تأثیر خواهند گذاشت.
  • سوم و مهمتر از همه، وقتی که تحت استرس و فشار روانی هستیم، این هجوم هیجانی بدون خود-آگاهی هیجانی ، قادر است وضعیت فلج کننده و یا غیر قابل پیش بینی برای ما به وجود آورد.

تشخیص درست هیجانی که در لحظه داریم به همراه خودآگاهی هیجانی این امکان را به ما می دهد که ارزیابی درستی نیز از هیجان خود (Self-assessment) داشته باشیم و موجب افزایش اعتماد به نفس ما در ارتباط با دیگران و همینطور مدیریت بهتر شرایط دشوار خواهد شد.

آزمون هوش هیجانی بار-ان، این امکان را به شما می دهد که یکی از مقیاس های مهم یعنی خودآگاهی هیجانی را در خود اندازه گیری کنید. این آزمون پاسخ درست و غلط ندارد. بعد از پایان آزمون می توانید نتایج آن را با میانگین های اعلام شده، تطبیق دهید و از وضعیت هیجانی خود آگاهی پیدا کنید.

[raw]

خودآگاهی هیجانی Emotional Self-awareness test

آزمون خودآگاهی هیجانی (Emotional Self-awareness test) یا مقیاس ES به عنوان مقیاسی برای سنجش میزان توانایی آگاهی و تشخیص هیجان های خود است  و به عنوان یک مقیاس اساسی در آزمون هوش هیجانی بار-ان (Bar-On Emotional Intelligence Test) قابل سنجش و اندازه گیری می باشد. 

پاسخهای پرسشنامه بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی ، مخالفم و کاملا مخالفم) تنظیم شده است.

[/raw]