بایگانی برچسب: s

انعطاف پذیری خود را بسنجید

آزمون آنلاین هوش هیجانی برای مقیاس انعطاف پذیری

انعطاف پذیری Flexibility ، توانایی سازگاری adaptation احساسات، افکار و رفتار خود با تغییرات محیط ، موقعیت ها و دیگران است. به عبارتی انطباق و سازگاری بین وضعیت موجود با وضعیت مورد انتظار. در تعریف دقیق تر و کاربردی تر می توان گفت، انعطاف پذیری، نوعی سازگاری است و زمانی به وجود می آید که فاصله بین وضعیت فعلی و وضعیت ایده آلی خود ، کم شده باشد. و اگر این فاصله کم نشده باشد، موجب نارضایتی و ناخشنودی می شود.

محمود امیری نیا: مدرس و مؤلف هوش هیجانی

با این تعریف همانطور که می بینید بنیان و اساس سازگاری و انعطاف پذیری بر «تصور از خود» ریشه دارد و هدف از ان، رضایت از خود، است. و باز همانطور که در مبحث تصور از خود اشاره کرده بودیم، «تصور از خود » ما در ارتباط با دیگران است که شکل می گیرد. و در واقع با سازگاری و انعطاف پذیری به دنبال تأیید دیگران برای «تصور از خود » بهتر و مطلوب هستیم. سوال این است که چرا ما به دنبال چنین تأییدی هستیم؟

بامیستر به عنوان یک روانشناسی اجتماعی، معتقد بود که ما می خواهیم از خودمان یک تصور مطلوب را به دیگران ارائه کنیم و همین موضوع باعث می شود که رفتارهای خود را با انتظارات دیگران یا ایده ال های انها تطبیق دهیم. از این نظر کم کم یاد می گیریم که چگونه انتظارات خود را نیز به دیگران مستقیم یا غیر مستقیم بیان کنیم و با تعامل با یکدیگر حرکت کنیم تا به رضایت خاطر و ارامش دست یابیم.

موضوعی که اینجا مطرح است ، گاهی ما به دلیل یادنگرفتن اگاهانه تکنیک ها و مهارت های ابراز وجود و یا عدم بیان احساسات و افکار به شیوه های مطلوب، قادر نیستیم، انتظارات خود را به شیوه درستی بیان کنیم. این موضوع باعث می شود که در یک رابطه، صرفا ما باشیم که گویا با دیگران در حال انعطاف پذیری هستیم، که در صورت ادامه، مانند ان است که ما به یک سلطه پذیری و تبعیت صرف تن داده ایم.

گاهی این خود ما هستیم که به نام انعطاف پذیری ، اجازه می دهیم که در دیگران (نه با دیگران) ذوب شویم. ان وقت ناراحت می شویم و ابراز ناخشنودی داریم که دیگران چرا انتظارات مرا درک نمی کنند و تنها من هستم که باید با انتظارات انها خود را سازگاری کنم و از خود انعطاف پذیری نشان دهم؟

هرچند گاهی عکس این ماجرا هم اتفاق می افتد، یعنی فردی که به دلیل فاصله زیاد بین ایده ال های خود و انتظارات دیگران، معتقد است که مردم باید انتظارات او را برآورده کنند. و او تنها در جهت منتقد افراطی نظرات و انتظارات دیگران می باشد، چرا که خود را به مانند یک کودک ۴ ساله، در ایده ال های رویایی خود می بیند و دیگران را خدمتگزاران بی جیره و مواجب.

در چنین شرایطی رفتارهای او، به جای خودسازگاری به خودمحوری گرایش می یابد. لازم که همینجا اشاره کنم، ما در اتاقی تنها (در اصطلاح بدون آینه) قادر نیستم، سازگاری را یاد بگیریم. در چنین اتاقی، تنها قادر خواهیم بود که در برج عاج خود بنشینیم و فکر کنیم که چقدر همه چیز خوب است.

برقراری روابطه اجتماعی مطلوب و ارتباط اثر بخش که منجر به درک مشترک ما نسبت به یکدیگر می شود، نیازمند سازگاری و انعطاف پذیری است تا در صحنه واقعی جامعه ، خانواده ، محیط کار و … بتوانیم، فاصله بین خود ایده آلی و خود واقعی را کم کنیم و در این مسیر به تصور از خود مطلوب دست یابیم. این کار بدون در نظر گرفتن انتظارات دیگران و هم بیان انتظارات خود از دیگران، اگر نگوییم محال، که بسیار سخت خواهد بود.


بیشتر کسانی که ناخشنودی و عدم رضایت از زندگی را در خود دارند، به دلیل یادنگرفتن تکنیک های سازگارانه با خود (در مفهومی که توضیح دادیم) است. هرچند محیطهای اجتماعی غیر حمایتگر یا افرادی که خودمحور هستند می توانند، به تصور از خود ما اسیب برسانند که گاهی نیاز هست که با بردباری ، اموزش و تلاش شناخت انها را برای درک متقابل بیشتر کرد. 

امروزه انعطاف پذیری به عنوان یک مقیاس مهم در سلامت روانی و شاخص بسیار اساسی در هوش هیجانی و اجتماعی محسوب می شود که می توانید از طریق آزمون آنلاین هوش هیجانی بار-ان، از میزان انعطاف پذیری خودتان آگاه شوید

[raw]

انعطاف پذیری Flexibility

آزمون انعطاف پذیری (Flexibility) به عنوان مقیاسی برای سنجش توانایی سازگاری افکار و رفتار با تغییرات محیطی و موقعیت های مختلف بر اساس آزمون هوش هیجانی بار-ان
(Bar-On Emotional Intelligence Test)

[/raw]