بایگانی برچسب: s

راز موفقیت شما چیست؟

راز موفقیت  شما در زندگی چیست؟ 

راز موفقیت با آزمون هوش هیجانی به صورت آنلاین

تست هوش هیجانی به صورت آنلاین به شما کمک خواهد کرد که انگیزه موفقیت خود را به عنوان موتور حرکت و تکاپو در زندگی در درون خودتان و در دیگران کشف کنید. بسیاری از ما راز موفقیت را در بیرون از زندگی خود جستجو می کنیم و به دنبال آن در زندگی دیگران هستیم و می خواهیم بدانیم که راز موفقیت آنها چیست، اما ما کمتر به دنبال پیدا کردن راز موفقیت در خودمان هستیم با اینکه حتی می دانیم برای موفقیت تعریف جامع و کاملی وجود ندارد و تا حدی یک مفهوم نسبی است که هر کسی آن را به گونه‌ای تعریف می‌کند.

نویسنده: محمود امیری نیا، مدرس و مؤلف هوش هیجانی

البته معمولاً موفقیت در باورهای مردم نسبت به مقایسه یکدیگر در رسیدن به اهداف تعیین می‌شود. با اینحال لازم است که بدانیم آیا خودمان به اندازه کافی دارای انگیزه برای موفقیت هستیم یا نه؟ بهتر است با مکثی کوتاه ، راز موفقیت را با انجام تست موفقیت و آزمون هوش هیجانی بررسی کنیم.

برای بسیاری رمز و راز موفقیت در شادکامی است و در واقع راز موفقیت در شادکامی و رضایتمندی در زندگی و برای برخی دیگر داشتن شغلی با درآمد مناسب با مسئولیت کمتر یعنی رضایت شغلی تعریف می‌شود، آنطور که بالاترین درجۀ امنیت و رفاه را برای خود و خانواده‌شان به ارمغان آورد. عده‌ای نیز موفقیت را در قدرت، موقعیت و پول و ثروت می‌دانند و در کسب و کار، موفقیت معنایی نمی‌یابد به جز آنکه شخص بی‌وقفه و بدون استراحت، خود را به بالاترین درجات ترقی در سازمان یا شرکت برساند. گروهی نیز موفقیت را تنها بقاء در زندگی می‌دانند، اینکه بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند.

[raw]

راز موفقیت چیست؟ - آزمون هوش هیجانی تست موفقیت

راز موفقیت چیست؟ ( آزمون هوش هیجانی تست موفقیت )

از بین سه گزینه ، یک گزینه پاسخ درست می باشد 

[/raw]

به هر شکل و هر درجه‌ای که موفقیت را تعریف کنیم، راز موفقیت و مفهوم موفقیت در ذات خود به هدفی که افراد در زندگی تعیین می‌کنند وابسته است. اهدافی که ممکن است چالش‌برانگیز و البته واقع‌بینانه باشد و ما را از موقعیتی که در حال حاضر در آن قرار داریم به نقطه‌ای که آرزویش را داریم، برسانند. برای رسیدن به موفقیت مهم است که ما اهداف خود را مشخص کنیم و مهمتر از آن، در زندگی خود به دنبال معنایی باشیم و تلاش کردن لازمه رسیدن به اهداف است.

 برای رسیدن به اهداف خود، گاهی لازم است میزانی انعطاف‌پذیری نشان دهیم و با دیگران و شرایط محیطی سازگارانه رفتار کنیم. از طرفی بسیار ضروری است که توازن و تعادلی را میان کار و حرفۀ خود با زندگی شخصی و خانوادگی برقرار نماییم. در غیر این صورت ممکن است موفقیت در یکی از آن دو موجب رنج و زحمت زیاد و یا حتی شکست شود.

راز موفقیت ، اراده و پشتکار است. بسیار مهم است که وقتی در مسیر موفقیت با موانعی روبرو می‌شویم یا حتی وقتی یک یا چند بار شکست می‌خوریم، ابعاد مثبت آن را در نظر بگیریم و بار دیگر تلاش کنیم تا مسیر خود را ادامه دهیم و در نهایت به هدف خود برسیم. درسهایی که از تجارب خود به دست می‌آوریم، موجب می‌شود که هربار با ارادۀ قوی‌تر به هدف بیاندیشم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم.

منابع: