بایگانی برچسب: s

مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گُلمن

مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گُلمن

هوش هیجانی ( EI ) که اغلب به صورت کسر هوش هیجانی ( EQ )  به کار می رود، توانایی فرد را در آگاهی او از احساسات خود و دیگران و مدیریت این هیجان‌ها را نشان می دهد و دو بُعد اصلی را دربر می گیرد: الف) درک کردن اهداف، آرزوها و خواسته‌های خود و آگاهی نسبت به واکنش های رفتاری و شناختی به آنها، ب) درک منافع و خواسته های دیگران و مدیریت کردن آنها

مفهوم هوش هیجانی در اواسط سالهای ۱۹۹۰ توسط «دانیل گُلمن»[۱] جان گرفت و در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با کارهایی که «هوارد گاردنر»[۲] در دانشگاه «هاروارد»[۳] و و پژوهشهای «پیتر سالووی و جان مایِر»[۴] از «نیو هِمشایر»[۵] انجام شد، توسعه یافت.

دانلود فیلم مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گلمن

فیلم آموزشی دربارۀ مفهوم هوش هیجانی (EQ) توسط دانیل گُلمن «Daniel Goleman»

مفهوم هوش هیجانی به داشتن خودآگاهی در تشخیص و مدیریت احساسات خود بازمی گردد و توانایی ارزیابی و تلاش برای رسیدن به اهدافی که در درازمدت برای خود انتخاب کرده است. کسی که دارای هوش هیجانی بالاست، قادر خواهد بود که احساسات و هیجان‌های دیگران را نیز تشخیص دهد و به خوبی از آنها استفاده کند تا روابط اثربخشی را رقم بزند.

برای رسیدن به مفهوم هوش هیجانی، دانشمندان در تلاش بودند تا بتوانند آن را اندازه گیری کنند و به همین دلیل از مفاهیم روانشناختی شخصیت نیز بهره گرفتند. به طور کلی شخصیت دربرگیرندۀ احساسات، افکار و رفتارهایی است که فرد نسبت به خود، دیگران و جهان پیرامونی در گذشته، حال و آینده دارد. بنابراین وقتی یکی از عوامل تعیین کننده در هوش هیجانی، شخصیت باشد، می‌توان وضعیت‌ها و مسائل زندگی را پیش بینی کرد، به ویژه با رویکرد شخصیت، هوش هیجانی را بهتر می توان اندازه گیری نمود یا دست کم پیش بینی بهتری داشت.

مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گلمن به خودآگاهی ، دیگر آگاهی ، خود مدیریتی و مدیریت رابطه و همدلی اشاره دارد.
مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گلمن به خودآگاهی ، دیگر آگاهی ، خود مدیریتی و مدیریت رابطه و همدلی اشاره دارد.

مفهوم هوش هیجانی در مدل گُلمن به طور خلاصه پنج حوزۀ اساسی هوش هیجانی مورد بررسی قرار گرفته بود:

  1. شناخت هیجان‌ها و احساسات خود، خودآگاهی

  2. مدیریت هیجان‌های و احساسات خود، خودمدیریتی

  3. خودانگیزشی

  4. تشخیص و درک هیجان‌ها و احساسات دیگران، دیگرآگاهی

  5. مدیریت رابطه، به معنای مدیریت هیجان‌ها و احساسات دیگران، دیگر مدیریتی

مفهوم هوش هیجانی در مدل گُلمن که امروزه به طور وسیعی به رسمیت شناخته شده است، به این معنا نیست که وقتی کسی دارای هوش عقلی(IQ) بالایی باشد، لزوماً به این معنا خواهد بود که او دارای هوش هیجانی بالاست. هوشمند بود یک امتیاز است که البته تضمینی برای موفقیت در زندگی و روابط بین فردی و اجتماعی نخواهد بود.

افرادی که در یادگیری درخشان هستند باید تمرین کنند تا بتوانند استعداد خود را در جهت مناسب و اثرگذار به کار گیرند و در ارتباطات خود به موفقیت دست یابند. چنین تمرینی نیازمند داشتن هوش هیجانی است که به صورت کاربردی و مهارتی قابل یادگیری خواهد بود.

[۱] Daniel Goleman

[۲] Howard Gardner

[۳] Harvard University

[۴] Peter Salovy and John Mayer

[۵] New Hampshire

 

منابع:

کتاب هوش هیجانی خود را بسنجید بر اساس ۲۲ آزمون روانشناسی شخصیت اثر فیلیپ کارتر با ترجمه محمود امیری نیا و پریسا آقازاده، انتشارات آراسته، ISBN: 978-600-5908-95-4، فروردین ۱۳۹۳
کتاب هوش هیجانی خود را بسنجید بر اساس ۲۲ آزمون روانشناسی شخصیت اثر فیلیپ کارتر با ترجمه محمود امیری نیا و پریسا آقازاده، انتشارات آراسته، ISBN: 978-600-5908-95-4، فروردین ۱۳۹۳

هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی، صفحه 390 تا 392. کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته فروردین ۱۳۹۳
هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی، صفحه ۳۹۰ تا ۳۹۲٫ کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته فروردین ۱۳۹۳