ارتباط موثر و ریشه‌یابی مشکلات

ارتباط موثر و ریشه‌یابی مشکلات ارتباط موثر و ریشه‌یابی مشکلات در برقراری ارتباط گفتگو با محمود امیری نیا ،نویسنده کتاب چگونه ارتباط اثربخش داشته باشیم؟ محمود امیری‌نیا، مدرس ارتباط موثر و نویسنده کتاب «چگونه ارتباط اثربخش داشته باشیم؟» برقراری یک ارتباط موثر و حفظ آن را از ضرورت‌های تعاملات اجتماعی به ویژه در دنیای کنونی دانست و گفت:… ادامه خواندن ارتباط موثر و ریشه‌یابی مشکلات