منطق اعتماد عقلانی است یا احساسی؟

منطق اعتماد بیش از آنکه به احساسی بودن یا عقلانی بودن، وابسته باشد وابسته به خواستن یا نخواستن اعتماد است.

منطق اعتماد عقلانی است یا احساسی؟  برخی از شناخت‌شناسان می‌نویسند، اگر اعتمادکننده نسبت به موردِاعتماد بودن کسی تخمینی با منطق عقلانی داشته باشد آنگاه اعتماد، عقلانی خواهد بود. برای نمونه «راسل هاردین» بیان می‌کند: « اعتماد من به تو عقلانی است، پس من تخمین درستی از این منطق دارم که تو تحت شرایط خاصی، قابلِ‌اعتماد هستی و تخمین من… ادامه خواندن منطق اعتماد عقلانی است یا احساسی؟