تکنیک دلفی و تفکر خلاق

تفکر خلاق با تكنيك دلفی

تفکر خلاق با تکنیک دلفی  Delphi technique این تکنیک که در سال ۱۹۶۴ توسط دالکی و هلمر[ Dalky & Helmer]  معرفی شد، بسیار شبیه تکنیک طوفان فکری  است با این تفاوت که افراد هیچگاه به صورت گروه در یک جلسه و دور یک میز، جمع نمی شوند و در واقع رویارویی مستقیم رخ نمی دهد. نام این… ادامه خواندن تکنیک دلفی و تفکر خلاق