کتاب هوش هیجانی و زبان بدن

کتاب هوش هیجانی خود را بسنجید بر اساس 22 آزمون شخصیت نوشته فیلیپ کارتر با ترجمه محمود امیری نیا

کتاب هوش هیجانی و زبان بدن پکیج کتاب هوش هیجانی مانند یک کتابخانه دیجیتال در زمینه هوش هیجانی و زبان بدن است و شامل : کتاب هیجان رفتار و تن گفتار کتابی در زمینه هوش هیجانی ، اعتماد بین فردی و زبان بدن ، تألیف محمود امیری نیا ، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته، فروردین ۱۳۹۳و در سه… ادامه خواندن کتاب هوش هیجانی و زبان بدن