کسب‌وکار و رمز ماندگاری

آیا مزیت‌های موجود در کسب‌وکار باقی خواهند ماند؟

رمز ماندگاری ، تغییر مدل کسب‌وکار است اریک رایس (Eric Ries)، نویسنده موفق و اثرگذار کتاب «راه‌اندازی بی‌حاصل» می‌گوید: «شما می‌توانید افراد پیروز را از افراد شکست خورده تشخیص دهید، البته نه با کیفیت نظرها یا حتی با کارکرد روزانه آنها، بلکه با توانایی تطبیق سریع که چگونه بسیار سریع حرکت می‌کنند تا چیزهایی را که… ادامه خواندن کسب‌وکار و رمز ماندگاری