اعتیاد ، کیفیت زندگی و هوش هیجانی

برای ترک اعتیاد ، اولین قدم پذیرفتن آن است

مقاله درمورد اعتیاد ، کیفیت زندگی و هوش هیجانی مقایسه هوش هیجانی ، اعتیاد و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیر معتاد در سالهای اخیر، هوش هیجانی « Emotional Intelligence » به عنوان یکی از متغیرهای روان‌شناختی، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است که به اعتقاد آنها، هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی‌ها،… ادامه خواندن اعتیاد ، کیفیت زندگی و هوش هیجانی