پرورش هوش هیجانی در کودکان

پرورش هوش هیجانی در کودکان

۴ راهکار کاربردی در پرورش هوش هیجانی کودکان  بیشتر والدین از مهارتهای پرورش هوش هیجانی کودکان خود می‌پرسند. آنها به دنبال راهی هستند تا بتوانند کودکان را در شرایطی که آنها دچار تنش‌های احساسی و هیجانی می‌شوند، مدیریت کنند. در این مقاله سعی داریم چهار راهکار پرورش هوش هیجانی در کودک را معرفی نماییم.  مدرس و مولف هوش… ادامه خواندن پرورش هوش هیجانی در کودکان