مدیریت مشتری ، ارتباط با مشتری و بازاریابی

customer relationship management ( مدیریت مشتری )

مدیریت مشتری ، ارتباط با مشتری و بازاریابی در مدیریت مشتری، کدام اشتباهات گفتاری، مشتری را از شما دور می‌کند؟   به‌طور حتم، بسیاری از شرکت‌ها به الفاظی که کارمندان‌شان هنگام ارتباط با مشتری استفاده می‌کنند، نسبت به زبانی که در کمپین‌ها و وب‌سایت بازاریابی آنها استفاده می‌شود، توجه کمتری نشان می‌دهند. بنابرین نیاز است… ادامه خواندن مدیریت مشتری ، ارتباط با مشتری و بازاریابی