بایگانی برچسب: s

کتاب زبان بدن و آموزش زبان بدن

کتاب زبان بدن و آموزش زبان بدن 

کتاب زبان بدن به همراه دانلود فیلم ، دانلود عکس و دانلود کتاب و مقاله آموزشی زبان بدن توسط مارک بودن (استاد زبان بدن مردان و زبان بدن زنان و کسب و کار )

در ارتباطات نزدیک هر جنبش ماهیچه‎ای که فرد با چهره اش  و یا با اشارات زبان بدن‌ نشان می‌دهد، بر آنچه که دیگران در مورد او فکر می‌کنند، تأثیر می‌گذارد، اما با این حال بسیار مشکل است که بتوان زبان بدن دیگران را به‌طور صد درصد خواند. برای مثال ما نمی‌دانیم کسی که بازوهایش را در هم گره کرده است، آیا به دلیل سرمای هوا،  این کار را انجام داده است یا تلاش می‌کند که بیدار بماند. از طرفی ممکن است او درگیرموضوع نگران‌کننده‌ای باشد. 

 در سالهای اخیر کتابزبان بدن روانشناسی و ادبیات تازه ای وارد عرصه ارتباط مؤثر انسان ها کرده است. یافته های  عصب شناسان حوزۀ شناختی نشان داده است که علائمی از سیستم حرکتی مؤثر در فرآیندهای احساسی و شناختی وجود دارد که می‌تواند تحلیل‌های زبان بدن را در دوران جدید متحول کند.

«جُرج لاکُف» (George lakoff) که در زمینه شناختی، فردی به‌نام است، در کتاب زبان بدن خود بیان کرده است که مغز  ، پیامهای استراحت و فعالیت را از بدن انسان دریافت می کند اینکه بدن ما چه می خواهد، چه چیزی را دوست دارد و چگونه به آنها دست یابد؟

در این میان، یک سخنور به نام و برجسته به نام «مارک بودِن» [Mark Bowden] در کتاب زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی خود دست به یک «ساختارشکنی» [Deconstruct] می‌زند. او در کتاب زبان بدن خود به نام پیروزی زبان بدن [Winning Body Language]، یک روش منحصر به فرد از ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن را ارائه می‌دهد.

مارک بودن به عنوان یک سخنران برجسته و تحلیل‌گر زبان بدن مردان و زبان بدن زنان ، بر این باور است که آموزش زبان بدن توسط آموزش‌ دهنده‌ها و مربیان زبان بدن دچار یک خطای واضح شده است. زیرا او در کتاب زبان بدن بر این باور است که آنها به قدرت اثر مغز بر زبان بدن چندان توجهی ندارند و از نظر او ، آنها حتی چندان دانشی هم در زمنیه آموزش زبان بدن ندارند. به ویژه در ارتباط با فیزیولوژی مغز و اثر آن بر زبان بدن و نمی‌دانند که  چگونه محرکهای هیجانی و هیجان انگیز در ساختارهای مغزی، بر ذهن و بدن تأثیر می‌گذارند.

همچنین مارک بودن تلاش کرده است تا در تله ادعاهای غیر علمی زبان بدن رواشناسی شبه علمی نیافتد و تا جایی که توانسته به زبان ساده تقسیم بندی مناسبی بر اساس یافته های علمی ارائه کرده است.  علاوه بر آن سعی نموده است که از یافته های علمی پرفسور پل اکمن و دستگاه اعمال چهره ای او در کتاب زبان بدن خود بی بهره نباشد.

بخشی از آموزش زبان بدن توسط مارک بودن را می توانید در دانلود سخنرانی او دربارۀ کتاب زبان بدن خود و یافته های زبان بدن در اتباط با جایگاه های مغز و اعصاب با زبان بدن انسان در فیلم زیر مشاهده بفرمایید. اینکه زبان بدن چیست و چه کاربردی می تواند در ارتباط موثر داشته باشد به ویژه در محیط کسب و کار و ارتباطات بین فردی.

 مارک بودن در کتاب زبان بدن بر این باور است که ما در ارتباطات چهره‌به‌چهره نیاز داریم که تصویر مطلوبی را از خود در مخاطب به وجود آوریم و برای ارائه چنین تصویری، تواناییِ ما در همخوانی و هماهنگی میان منطق نیمکرۀ چپ مغز با پردازشگر تصویری نیمکرۀ راست تعیین کننده خواهد بود یعنی نمایش دادن زبان بدن با بیشترین تقارن در طرف راست و چپ بدن. این حرکات موجب می‌شود تا مخاطبان به‌ویژه کسانی که با تمرکز بر حرکات لبهای ما تلاش می‌کنند، منظور زبان بدن ما را درک کنند و بتوانند ارتباط مؤثر و قابلِ‌اعتمادی برقرار کنند.

 یکی از این نقاط هماهنگی و تقارن در بدن، «نقطۀ کانونی» است ، چه دربارۀ زبان بدن مردان و چه زبان بدن زنان که با هر حرکت ما، مخاطب تلاش می‌کند که نگاهش را به آنجا بدوزد. هماهنگی و تقارن در نقطۀ کانونی، او را وادار می‌کند که با حرکات چشم به سرعت از دهان به دو طرف بدن حرکت کند (یک فضای مثلث‌گونه) و از منظر خودش به این نتیجه برسد که توانسته، رفتار ما را پیش‌بینی کند و همین موضوع، احساس اَمن و قابلِ‌اعتمادی به او می‌بخشد و سوء تفاهم کمتری از صحبتها خواهد داشت.

 از نظر مارک بودن، اگر ما ایستاده باشیم و دستهای خود را به نحو متقارنی مانند شکل (الف) به حرکت درآوریم، امکان اینکه آشفتگی و اغتشاش ذهنی به مخاطب ما دست دهد، کمتر خواهد بود و به‌راحتی او پیام « شما می‌توانید به من اعتماد کنید» را از زبان بدن ما دریافت خواهد کرد، زیرا ما در ذهن او به عنوان فردی با ثبات «احساس» می‌شویم و البته وقتی  به شکل (ب)  نگاه کنیم،  پیام زبان بدن ، متفاوت خواهد بود.

دانلود عکس، شکل (الف) : زبان اعضای بدن بیانگر زبان بدن متقارن است.
دانلود عکس، شکل (الف) از کتاب زبان بدن : زبان اعضای بدن انسان که بیانگر زبان بدن متقارن است.

دانلود عکس، شکل (ب): زبان اعضای بدن بیانگر زبان بدن نامتقارن است.
دانلود عکس، شکل (ب): از کتاب زبان بدن مارک بود که نشان دهنده زبان بدن انسان به شکل نامتقارن است.

مارک بودن بر این باور است که اعضای بدن انسان دارای یک نوع زبان بدن است که  جایگاه های متفاوتی در بدن انسان دارد و خاستگاه‌های مغز و اعصاب آن از نظر احساس و ادراک رابطه دارد. 

۱- جایگاهِ وجدان گیر و مضحک

این جایگاه در کتاب زبان بدن مارک بودن درست در بالای سر انسان قرار دارد و زمانی که حرکات ما در این جایگاه مضحک  و خنده دار است که مثلاً فردی در سخنرانی خود یا در گفتگویی به ناگاه دستهای خود را در این فضا به حرکت درآورد به این معنا که «من دیگر چیزی بیش از این نمی‌خواهم!».

همین کافی است که ایشان را در کنار یک بدرقه کننده از سالن سخنرانی به بیرون راهنمایی کنند زیرا در محیط‌های ارتباطی کسب‌و‌کار و اجتماعی، این زبان بدن ، بیانگر آشفتگی و پریشانی مضحک و خنده دار ذهنی در فرد می‌باشد و به مانند یک عکس خنده دار است، مگر آنکه کسی در میان تالار بورس اوراق بهادار کار کند که  آن‌ هم به دلیل انرژی زیادی است که در این محیط به تدریج به وجود می‌آید.

به‌نظر می‌رسد اگر حرکات و اشارات زبان بدن در جایگاهِ وجدانگیز و مضحک بروز یابد، ما به‌طور ناخودآگاه به «سرکوب» آن دست می‌زنیم زیرا در این وضعیت صرف‌نظر از قضاوت دیگران، نمی‌توانیم کنترلی در بیان احساسات و هیجانات خود داشته باشیم.

دانلود عکس: زبان اعضای بدن در جایگاه وجدانگیز ، مضحک و خنده دار
دانلود عکس: زبان اعضای بدن در جایگاه وجدانگیز ، مضحک و خنده دار

۲- جایگاه شور و شوق و آرزومندی

یکی دیگر از جایگاه‌های زبان بدن در کتاب زبان بدن مارک بودن که مورد علاقۀ او است، مربوط است به جایگاه پرشور وشوق یا آرزومندی است. برای بسیاری از مردم نشان‌دادن شور و اشتیاق خود به تیم ورزشی مورد علاقه بسیار آسان است یا آسان‌تر از آن گوش دادن به موسیقی مورد علاقه است و به‌نظر می‌رسد برای ادامه یافتن یک رابطۀ زناشویی هم دستِ‌کم یکی از دو طرف باید اشتیاقی برای ادامه و حفظ رابطه داشته باشد یا  می‌بینیم که چطور برخی آدمها نسبت به غذا و نوشیدنی که هر روز مصرف می‌کنند، اشتیاق بالایی دارند.  با این حال بسیاری از ما در نهایت بدون داشتن هیچ آرزومندیِ هیجان انگیز ی، وقت زیادی را در محیط کار می‌گذرانیم.

حرکت اعضای بدن در جایگاه آرزو یا شور و شوق به مانند آهنگ آرزو است که  افراد موفق به خوبی از جایگاه آرزومندی در زبان بدن خود بهره می‌گیرند.
حرکت اعضای بدن در جایگاه آرزو یا شور و شوق به مانند آهنگ آرزو است که  افراد موفق به خوبی از جایگاه آرزومندی در زبان بدن خود بهره می‌گیرند. اشاره شده در کتاب زبان بدن مارک بودن

۳- جایگاه حقیقت جو، حقیقت دوست و بیانگر اعتماد به نفس 

مارک بودن در کتاب زبان بدن به مرکز ثقل بدن در ناحیۀ ناف اشاره می کند و آن را جایگاه اعتماد به نفس و حقیقت جود و حقیقت دوست در زبان بدن می‌داند . البته بسیاری به جایگاه اعتماد به نفس و حقیقت جو ، «نقطه یکی‌شدن» می‌گویند بخصوص در مکتب ذن که تماما به تمرین در زمینه  نقطه یکی‌شدن اختصاص یافته است. نقطه یکی‌شدن همانطور که عکس ذن دیده می شود ، مبنای هماهنگی و یکی‌شدن ذهنی و فیزیکی در زبان بدن ما خواهد بود که حرکات دست‌گفتاری ما در اطراف آن می‌تواند بیانگر اعتماد به نفس و آرامش ما باشد.

به جرأت می‌توان گفت که در تمام فرهنگها و در تمام زمانها، زبان اعضای بدن در این تن‌گفتار ، نمادی است از اینکه «شما می‌توانید به من اعتماد کنید»،  بنابراین می‌توان آن را به عنوان یکی از نقاط کهن الگو در سطح تن‌گفتار و زبان بدن در نظر گرفت زیرا این نوع اشارات و حرکات زبان بدن از سرزمین کهن به انسان به ارث است.

دانلود عکس زبان اعضای بدن در جایگاه حقیقت جو و اعتماد به نفس
دانلود عکس زبان اعضای بدن در جایگاه حقیقت جو و اعتماد به نفس

۴- جایگاه گروتسک

در کتاب زبان بدن مارک بودن ،جایگاه گروتسک به عنوان آخرین جایگاهی که در پایین شکم و کمربند قرار می‌گیرد و او آن را جایگاه گروتِسک[۵] نامیده می‌شود یعنی ترسناک و مضحک و خنده دار  که الهامی است از نوع نمایشنامه گروستک نام دارد.

دانلود عکس زبان اعضای بدن در جایگاه حقیقت جویی و اعتماد به نفس در مقایسه با عکس جایگاه گروتسک و خنده دار
دانلود عکس زبان اعضای بدن در جایگاه حقیقت جویی و اعتماد به نفس در مقایسه با عکس جایگاه گروتسک و خنده دار از کتاب زبان بدن مارک بودن

عکس ذن بیانگر اعتماد به نفس ، حقیقت جویی و حقیقت دوست و نیز نشانگر کهن الگویی زبان بدن در سرزمین کهن و ناوابسته به فرهنگ بودن آن
عکس ذن بیانگر اعتماد به نفس ، حقیقت جویی و حقیقت دوست و نیز نشانگر کهن الگویی زبان بدن در سرزمین کهن و ناوابسته به فرهنگ بودن آن از کتاب زبان بدن مارک بودن

حال فرض کنید شما در اولین فروشگاه و یا مغازه دستهای خود را در دو طرف بدن و در جایگاهِ گروتِسک قرار داده اید. آنگاه سعی کنید سطح فشار روانی و اضطراب خود را حس کرده و آن را ارزیابی کنید و به پاسخی که از فروشنده دریافت می‌کنید نیز دقت داشته باشید. با این زبان بدن ، برخی از شما شاید اصلاً نتوانید به داخل فروشگاه بروید چرا که سطوح بالایی از ترس را در این تمرین فراخوانده‌اید!

بخش‌های مهمی از کتاب «پیروزی زبان بدن» نوشته «مارک بودن»   www.truthplane.com  (دانلود کتاب زبان بدن )در بخش سوم  کتاب «هیجان رفتار و تن‌گفتار» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

منابع:

کتاب «هیجان رفتار و تن گفتار» تألیف محمود امیری نیا، فرودین ۱۳۹۳، نشر آراسته، شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۰۸-۸۴-۸ (Behavioral Emotion and Body Language book, By Mahmood Amirinia )

بازتاب این نوشته:

ویکی پدیا، اشارات زبان بدن