بایگانی برچسب: s

ارتباطات اثربخش: چگونه و چه ‏طور درک کنیم؟

ارتباطات اثربخش: چگونه و چه ‏طور درک کنیم؟

در ارتباطات اثربخش، اگر ما می ‏خواهیم مهارت های ارتباطی خود را بهتر کنیم باید از مدل انتقال پیام فراتر برویم و به فکر یک مسیرِ نو در ارتباط باشیم. به این معنی که ما فکر کنیم: “چگونه و چ‏طور درک کنیم؟” اگرچه اطلاعات خُرد‏خُرد به حواس آدمی ‏می‏ رسد اما ما جهان را به صورت تکه‏ های جدا از هم ادراک نمی ‏کنیم، بلکه جهان را به صورت کُل ‏های یکپارچه درک می‏ کنیم. مدلِ ادراکی، انسان را موجودی می ‏بینید که مدام در حال انطباق است.

در مدل ادراکی در پیِ آنیم که بدانیم:

 •  ما چه تأثیری بر دیگران داریم؟
 • دیگران چه تأثیری بر ما دارند؟
 •  ما چگونه دیگران را درک می‏ کنیم؟
 •  دیگران از چه راهی ما را بهتر درک می‏ کنند؟

برای پاسخ به این پرسش ها بایست ۳ اصل اساسی را در نظر بگیریم:

 1. ارتباط فرآیندی پیوسته است:  ارتباط مانند انتقال رادیویی یا تلفنی نیست که یک لحظه باشد و لحظه ‏ای دیگر نباشد. بلکه فرآیندی است که در سراسر عمر ما وجود دارد.   ما نمی ‏توانیم ارتباط نداشته باشیم
 2. ارتباط پیچیده است:  هرآنچه که ما درک می‏ کنیم و می ‏فهمیم، نتیجۀ ارتباط است که در قالب موسیقیِ کلام، حرکاتِ بدن و… در ناخودآگاه ما ثبت شده است.   اگر  ما زنده‌‏ایم، پس ارتباط داریم
 3. ارتباط به بافت و زمینۀ ارتباطی وابسته است: ارتباط در پستویِ خانه و در انزوای شخصی به وجود نمی‏ آید و  دستِ‏‏ کم ۵ بافت اصلی بر ارتباط تأثیر دارد. در این مدل که «‏مدلِ بافتی ارتباط»‏ نامیده می‏شود، ما بر روی دو نوع درهم تنیده از بافتها تمرکز می‏کنیم و در ارتباط، به دنبالِ پیدا کردن زمینه و بافت مشترک هستیم تا بتوانیم یکدیگر را درک کنیم. هر‏قدر سطح معناییِ مشترکِ بزرگتری را در بافت بیابیم، درک ما از هم به همان نسبت افزایش می‏یابد.

 ۵ بافت اصلی ارتباط در ارتباطات اثربخش: 

 1. روان‏شناسی: نیازها، ارزشها، باورها و نگرشهای ما چیست؟
 2. ارتباطی : تعریف ما از یکدیگر چیست ؟
 3. موقعیتی: قوانین و مقررات بافت اجتماعی ما چیست؟
 4. محیطی: در کدام شرایط جوی، سطح صدا، و زمان هستیم؟
 5.  فرهنگی: قوانین بایدی، قومی، فرهنگی، ملی و یا حتی توافقهای سازمانی و…برای ما چیست؟

مدل های بافتی ادراکی ارتباطات اثربخش
مدل های بافتی ادراکی ارتباطات اثربخش

پیوندک: http://www.fa.eqlearning.org/?p=381

منابع:

فصل ارتباطات اثربخش کتاب «چگونه ارتباط اثربخش داشته باشیم؟ » تألیف : محمود امیری نیا

Mahmood Amirinia .(2011). Effective Behavioral Communication. Samangan book: Iran, ISBN: 978-600-5967-14-2.