Trust اعتماد یا Mistrust بی اعتمادی؟

Is-Trust-A-Must

Trust اعتماد یا Mistrust بی اعتمادی؟ فیلسوفان به Trust اعتماد می‌گویند: دانش ویژه، دانش اخلاقی یا دانش حقیقت که به دلیل ارزش ذاتی آن است . از نظر فیلسوفان Trust اعتماد ابزاری فراتر از همکاری برای ما فراهم می‌کند، اما این ابزار قبل از آنکه موجب  همکاری شود باید موجه باشد. گاهی اوقات Trust اعتماد… ادامه خواندن Trust اعتماد یا Mistrust بی اعتمادی؟