در دهه اخیر ، رویکرد نوینی در تحقیقات روانشناسی مثبت نگر به طب آیورودا، یوگا و هوش هیجانی شکل گرفته است.

آیورودا، یوگا و هوش هیجانی

 طب آیورودا ، یوگا و هوش هیجانی

آیورودا ، یوگا و هوش هیجانی: امروزه و به ویژه پس از تحقیقاتی که پژوهشگران هندی در سال ۲۰۱۰ به انجام رساندند، مشخص شده است که میان یوگا و افزایش هوش هیجانی ، رابطۀ معنی داری وجود دارد. بر همین اساس ، ما در اینجا  یک روش بسیار معتبر علمی را در طب سنتی، معرفی می‌نماییم تا به مرور بتوانیم بر اساس تحقیقات جدید، تازه های دیگری را به این مجموعه و سایت که با افزایش هوش هیجانی و اجتماعی مرتبط می‌باشد، به جامعه ایرانی معرفی نماییم. یکی از این روش ها که در حد قابل قبولی استاندارد شده است، طب آیورودا یا « آیورودا ماهاریشی » است.

Yoga and Emotional Intelligence :  Ayurveda

آیورودا یک سیستم طب پیشگیری, مراقبت های بهداشتی و سیستم درمانی ذهن- بدن است که بیش از پنج هزار سال در هند قدمت دارد. آیورودا از دو واژه سانسکریت مشتق شده است: آیور به معنای زیستن و ودا به مفهوم دانش یا علم. اولین سوال در ذهن یک پزشک آیورودا این نیست که فرد مراجعه کننده دچار چه نوع بیماری است ، بلکه این است که بیمار من چه شخصیتی دارد، خلقیات او ،توانایی ها و استعدادهای او چیست و پس از تشخیص این مسائل تصمیم گیری درمانی شروع می شود.

در ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۶ یوگی یا عارفی که در نهضت های روانشناسی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم نقش بسیار برجسته یی داشت ، فوت شد.
در ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۶ یوگی یا عارفی که در نهضت های روانشناسی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم نقش بسیار برجسته یی داشت ، فوت شد.

پایه بسیاری از روشهای درمانی مانند هومیوپاتی و درمان Polarity از آیورودا است. آیورودا در اصل دانشی است که فرزانگان و خردمندان ودایی آن را با توجه به درون خود کشف کردند و برای هزاران سال به صورت شفاهی توسط مرشدان به مریدانشان تدریس شده است.

در یکی دو دهه گذشته با هدایت ماهاریشی و همکاری تعدادی از پزشکان و متخصصان آیورودا، این دانش از سینه تاریخ بیرون آورده شد.

این علم به دنیای غرب راه یافته و اکنون کلینیک های آیورودا در هند, امریکا و کشورهای غربی به ارائه این سیستم مشغول اند. حدود ۶۰۰۰ پزشک در ایالات متحده، تکنیک ( Transcendental Meditation  (TM (از تکنیک های درمانی در آیورودا) را فرا گرفته اند و انجام آن را به بیماران خود توصیه می کنند.

در دانشکده های هند قدیم، دانشجویان می توانستند یکی از ۸ شاخه پزشکی را انتخاب کنند:

۱- پزشکی داخلی (Kayachikista): تئوری سایکوسوماتیک بیانگر آن است که ذهن می تواند بیماری در بدن و احشا بیافریند.

۲- گوش و حلق و بینی (Shalakga Tantra ): کتاب سوشراتا، حدود ۷۲ بیماری چشمی را معرفی می کند و روشـهای جراحی برای همه اختلالات چشمی (مثل کاتاراکت، بیماری پلک) و بیماریهای گوش، گلو و بینی ارائه می کند.

۳- سم شناسی ( Vishagara Vairodh Tantra ): در مورد آلودگی هوا و آب، سموم حیوانات و آنتی دوتهای آنها، مواد معدنی و سبزیجات به کار می رود.

۴- کودکان ( Kaumara bhritya ): در این شاخه، مراقبت های پره ناتال و پست ناتال از کودک و مادر ارائه می شوند. عناوین مشتملند بر روشهای ضد بارداری، انتخاب جنسیت، سرشت و افزایش هوش کودک و بیماری های کودکی و مامایی.

۵- جراحی (Shalya Tantra): بیش از ۲۰۰۰ سال پیش، روشهای سوفسطایی جراحی شناخته شدند. این اطلاعات به مصر، یونان، رم و سرانجام به تمام جهان منتشر شد. در چین، درمان انسداد روده، سنگ های مثانه و کاربرد اجساد برای تشریح و آموختن، انجام می شد.

 ۶- روانپزشکی (Bhuta Vidya): یک شاخه کامل از آیورودا به بیماری های روانی به ویژه رهایی از اعتیاد و ترک سیگار اختصاص دارد. درمانهای ارائه شده علاوه بر رژیم و گیاهان دارویی شامل درمان با یوگا ( تنفس، سرودها و …) نیز می شود.

 ۷- تقویت کننده ها ( Vajikarana ): این بخش ۲ جنبه دارد : ناباروری ( برای کسانی که می خواهند بچه دار شوند) و گسترش و افزایش معنویت ( برای آنها که مشتاقند انرژی جنسی خود را به انرژی معنوی تبدیل کنند ).

۸- دوباره جوان کردن ( Rasayana ): پیشگیری از بیماریها و افزایش طول عمر در این شاخه از آیورودا بحث می شود.

 البته امروزه طرفداران آیورودا می گویند: پزشکانی که به این علم روی آورده اند، می توانند دانش تخصصی خود را با خرد باستان پیوند دهند. به عنوان یک پزشک، کماکان سوابق بیماری را ثبت نموده و معاینات جسمانی را انجام می دهیم و به منظور آگاهی از دلایل ابتلا به بیماری، به آزمایش های مثبت پزشکی تکیه می کنیم. ولی اضافه بر این، بیماران خود را به درون نگری هدایت می نماییم تا بتوانند به آن هشیاری متعادل درونی دست یابند.

  مراکز کنترل دوشاهای بدن انسان در آیورودا

آیورودا معتقد به وجود ۳ نوع انرژی پایه ( دوشاها ) در هر فرد و هر شیئی است. این انرژی‌ها در بدن انسان عبارتند از:

۱-  دوشای واتا (Vata) : همه حرکات بدن  یا انرژی حرکت بدن را کنترل می کند. (آزمون دوشای واتا)
۲-  دوشای پیتا (Pitta) : کنترل انرژی هضم و متابولیسم (سوخت و ساز) را به عهده دارد. (آزمون دوشای پیتا)
۳- دوشای کافا (Kapha) : کنترل انرژی مربوط به ساختار بدن  بر عهده آن است. (آزمون دوشای کافا)

ساس تئوریک آیورودا متعادل کردن  این 3 انرژی پایه بدن است. شما با کلیک کردن روی هر کدام از این دوشاها می‌توانید به صفحۀ آزمون سایت لینک شده و وضعیت خود را ارزیابی نمایید. (ارزیابی نوع بدن )
اساس تئوریک آیورودا متعادل کردن  این ۳ انرژی پایه بدن است. شما با کلیک کردن روی هر کدام از این دوشاها می‌توانید به صفحۀ آزمون سایت لینک شده و وضعیت خود را ارزیابی نمایید. (ارزیابی نوع بدن )

 علت بیماری بدن انسان

در آیورودا افزایش یا کاهش این انرژی هاست. آیورودا معتقد است عامل اولیه، تغییرات ذهن است. ذهن،بدن را به سوی بیماری یا سلامتی  سوق  می دهد و موجب عدم تعادل انرژی های درونی می شود. همچنین بیماری می تواند به علت سموم ایجاد شود.

ماهیت دوشاها (Dosha)

 بر اساس آیورودا عناصر پنجگانه طبیعت (هوا، فضا، آتش،‌ آب و خاک) حاوی مقادیری از ماده و انرژی هستند.

واتا : متشکل از هوا و فضا است. واتا تنفس، پلک زدن، حرکت عضلات و بافت ها، تپش قلب و همه حرکات سیتوپلاسم و غشاهای سلولی را هدایت می کند و خلاقیت و سازش را پیش می برد. عدم تعادل Vata، موجب ترس و اضطراب می شود.

پیتا : از آتش و آب تشکیل شده است. پیتا هضم، جذب، گوارش، تغذیه، متابولیسم و دمای بدن را کنترل می کند و درک و هوش را پیش می برد. عدم تعادل Pitta موجب عصبانیت و حسادت می شود.

کافا : متشکل از خاک و آب است. کافا مفاصل را لغزنده می کند، پوست را مرطوب می سازد و ایمنی را نگه می دارد. آرامش و بخشندگی حاصل Kapha است. عدم تعادل Kapha منجر به وابستگی، طمع و بدخواهی می شود.

دوشاها، علاوه بر اینکه در تمامی سلول ها  جای دارند، در سه نقطه عمده بدن نیز مستقر می باشند. هر یک از دوشاها دارای یک محل اصلی است که به قرارگاه آن مشهور است و در مداوای بیماری نقطه کانـــونی به شـمار می آید.

نوع بدن انسان ،‌ پایه تشخیص بیماری

براساس فائق بودن هر یک از دوشاها، سه نوع بدن انسان (سه نوع بنیادی طبایع بدن انسان ) تعریف می شود. نوع یا طبع بدن به شما می گوید که طبیعت مایل است چگونه زندگی کنید. در پیشگیری از بیماری، آگاهی از اینکه کدام دوشا در فرد برتری دارد، مهم است. زیرا رژیم غذایی، نوع تمرینات بدنی، شیوه زندگی روزمره، و سایر اقدامات توصیه شده بر اسـاس نوع بدن است. البته هر سه دوشـا در تمـامی افراد حضور دارند و می باید تعادل هر سه حفظ شود. شناخت نوع بدن هر فرد, اولین گام تشخیصی در طب آیورودا است.

منابع: 

۱٫ طب سنتی: پروتال دانشکده پزشکی مشهد

۲٫ کتاب ارزشمند علم زندگی (راهنمای زندگی سالم با طب آیورودا ماهاریشی) ، برگردان : هایده قلعه نویی و پیشگفتار: همیلا هایده قلعه نویی ، انتشارات بهجت ، شابک: ۵-۰۵-۶۶۷۱-۹۶۴

 

کتاب ارزشمند علم زندگی (راهنمای زندگی سالم با طب آیورود ماهاریشی) ، برگردان : هایده قلعه نویی و پیشگفتار: همیلا هایده قلعه نویی ، انتشارات بهجت ، شابک: 5-05-6671-964
کتاب ارزشمند علم زندگی (راهنمای زندگی سالم با طب آیورودا ماهاریشی) ، برگردان : هایده قلعه نویی و پیشگفتار: همیلا هایده قلعه نویی ، انتشارات بهجت ، شابک: ۵-۰۵-۶۶۷۱-۹۶۴

۳٫ Impact of adoption of yoga way of life on the  emotional intelligence of managers by: Hasmukh AdhiaaH.R. NagendrabB. Mahadevanc,

2 دیدگاه در “آیورودا، یوگا و هوش هیجانی”