آزمون هوش هیجانی - تنظیم هیجان دیگران

تنظیم هیجان دیگران

آزمون هوش هیجانی

تنظیم هیجان دیگران

آزمون هوش هیجانی تنظیم هیجان دیگران، یک آزمون عملکردی است

آیا تنظیم هیجان های دیگران امکان پذیر است؟ 

با اینکه تنظیم هیجان های خود کار ساده ای نیست، در اکثر مواقع آسانتر از تنظیم هیجان های دیگران است. یکی از موقعیت هایی که زیاد پیش می آید و در آن بخواهید در تنظیم هیجان های دیگران نقشی بازی کنید ، زمانی است که آنها به دلداری و دلگرمی یا همدلی شما نیاز پیدا می کنند. یا زمانی که تلاش می کنید تا فردی را که عصبانی است را آرام کنید.

بنابراین مهارت تنظیم هیجان دیگران در هوش هیجانی بسیار مهم است. آزمون هوش هیجانی زیر بر آن است که میزان مهارت شما را در تنظیم هیجان دیگران بسنجد. بنابراین هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن فرد دیگری هیجانی را تجربه می کند.

بعد از هر توصیف، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای تنظیم هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .

Dr. Travis Bradberry: Coauthor Emotional Intelligence 2.0 & President at TalentSmart Dr. Travis Bradberry is the award-winning co-author of the #1 best selling book, Emotional Intelligence 2.0, and the cofounder of TalentSmart®–a consultancy that serves more than 75% of Fortune 500 companies and is the world’s leading provider of emotional intelligence tests and training.

His bestselling books have been translated into 25 languages and are available in more than 150 countries. Dr. Bradberry has written for, or been covered by, Newsweek, BusinessWeek, Fortune, Forbes, Fast Company, Inc., USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, and The Harvard Business Review.

Dr. Bradberry is a world-renowned expert in emotional intelligence who speaks regularly in corporate and public settings. Example engagements include Intel, Coca-Cola, Microsoft, Wells Fargo, Boston Scientific, NY Life, Fortune Brands, Salesforce.com, Fortune Magazine Growth Summit, The Conference Board: Learning from Legends, and Excellence in Government.

پرسشنامه هوش هیجانی ، آزمون عملکردی تنظیم هیجان دیگران :


۱٫ یکی از دوستانتان پیش شما می آید و از مشکلی که دارد اظهار ناراحتی می کند. کدام روش یا روش های زیر در کاهش اضطراب و ناراحتی او موثر خواهد بود؟ 
a. به او چند و اندرز می دهید و می گویید که مشکلش را چگونه حل کند. 
b. بدون هیچ احساسی به او گوش می دهید. 
c. به او گوش می دهید و ترغیبش می کنید بیشتر حرف بزند. 
d. به او می گویید همه چیز مرتب خواهد شد . 

۲٫ یکی از همکارانتان از چند روز پیش غمگین و افسرده است. کدام روش یا روش های زیر در کاهش بهتر کردن حال او موثر خواهد بود؟ 
a. از او می پرسید که چرا غمگین است. 
b. به او می گویید که از غم و غصه بیرون بیاید. 
c. متقاعد[ش] می کنید که همراه شما، کار یا فعالیتی را که دوست دارد شروع کند. 
d. برای او از زمانی تعریف می کنید که خودتان افسرده بودید. 

۳٫ شما و همکارانتان، که در یک گروه هستید، اخیرا به شدت کار کرده ایدو دلتان می خواهد جو هیجانی حاکم را بهبود بخشید. کدام روش یا روش های زیر در انجام دادن این کارموثر خواهد بود؟ 
a. چند کیک یا شیرینی می پزید [می خرید] و به محل کار می برید. 
b. از همکارانتان می خواهید خوشحال باشند. 
c. یک جوک تازه یاد می گیرید تا به آنها بگویید. 
d. درباره رئیستان حرف های تمسخر آمیز می زنید. 

۴٫ همسرتان از این که فراموش کرده اید کاری را که سفارش کرده بود انجام دهید، عصبانی است . کدام روش یا روش های زیر در کاهش عصبانیت همسرتان موثر خواهد بود؟ 
a. جلو چشم او ظاهر نمی شوید تا زمانی که خشمش فروکش کند. 
b. زمان هایی را که او یادش رفته کاری را انجام دهد، به یادش می آورید. 
c. از او معذرت می خواهید. 
d. قول می دهید که در اینده این اشتباه را انجام ندهید. 

۵٫ همکاری دارید که مهارت ها و توانایی های خوبی دارد ولی انگیزه زیادی ندارد . کدام روش یا روش های زیر برای بهبود و تقویت انگیزه او موثر خواهد بود؟ 
a. از مهارت هایش تعریف کنید. 
b. به او بگویید چقدر برایش ارزش قائل هستید. 
c. به او بگویید خود را اطلاح کند یا از سازمان بیرون برود. 
d. به او پیشنهاد می کنید که صبح ها زودتر سرکار بیاید. 

۶٫ با نزدیک شده مهلت پایان یک پروژه ، رئیس سختگیر تر شده است. یکی ار همکاران، در حالی [که] بسیار استرس دارد و ناراحت است ، نزد شما می آید. کدام روش یا روش های زیر در کاهش اضطراب و ناراحتی همکارتان موثر خواهد بود؟ 
a. به او اجازه می دهید که ناراحتی خود را سر شما خالی کند. 
b. به او می گویید دقیقا احساس او را درک می کنید. 
c. به او می گویید بیشتر کار کند. 
d. درباره رئیستان جوک های بی ادبانه می گویید. 

۷٫ پسرتان کسالت دارد و از این که نمی تواند به جشن تولد دوستش برود ناراحت است. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش ناراحتی او موثر خواهد بود؟ 
a. به او می گویید که گاهی زندگی عادلانه رفتار نمی کند . 
b. به او می گویید که مساله آن قدر مهم نیست که برای آن ناراحت شود. 
c. به او می گویید که چقدر از این موضوع ناراحت هستید. 
d. به او می گویید که جشن تولد نمی تواند خیلی جالب باشد. 

۸٫ قرار است همسرتان در اداره سخنرانی بسیار مهمی انجام دهد و از این بابت بسیار مضطرب است. کدام روش یا روش های زیر در کاهش اضطراب او موثر خواهد بود؟ 
a. به همسرتان می گویید که نگران نباشد. 
b. به او پیشنهاد می کنید که با سخنرانی کردن برای شما، تمرین کند. 
c. به او می گویید که برای پرت شدن حواس باهم به یک فیلم نگاه کنید. 
d. به همسرتان یک ماساژ آرامش بخش می دهید. 

۹٫ رئیستان یک مرد متکبر و پر سروصداست. او همیشه با لحنی عصبانب با کارمندانش حرف می زند. کدام روش یا روش های زیر برای واکنش در مقابل او موثر خواهد بود؟ 
a. در پاسخ دادن به او به ارامی حرف زدن 
b. تا حد امکان جلوی چشم او ظاهر نشدن. 
c. در زمان مناسب از شوخی و طنز استفاده کردن. 
d. با لحن عصبانی با او حرف زدن. 

۱۰٫ همکارتان اغلب حالتی منفی و ایراد گیر دارد و تقریبا از همه چیز ناراضی است. کدام روش یا روش های زیر در مقابله با او موثر خواهد بود. 
a. استفاده از شوخی و طنز در مقابل او 
b. واکنش نشان ندادن در مقابل او 
c. موافقت کردن با او و حرفهایش. 
d. گفتن به او که اشتباه می کند و حق با او نیست. 

پاسخنامه آزمون عملکردی تنظیم هیجان دیگران 

 1. a,c,d
 2. a,c
 3. a,c
 4. c,d
 5. a,b
 6. a,b
 7. c
 8. b,d
 9. a,c
 10. a,b

ارزیابی و تحلیل آزمون هوش هیجانی در مهارت تنظیم هیجان دیگران : 

برای آزمون عملکردی تنظیم هیجان دیگران ، پاسخهای صحیح آورده شده است. برای هر پاسخ صحیحی که می دهید ۵ امتیاز بدهید و برای هر پاسخ صحیحی که نداده اید و در فهرست وجود ندارد، ۵ امتیاز کم کنید و در نهایت نمره خود را در تنظیم هیجان دیگران ارزیابی کنید. اگر نمره شما ۹۰ به بالا است ، یعنی قدرت شما در تنظیم هیجان دیگران بسیار عالی است و اگر بین ۷۵ تا ۸۵ است یعنی در تنظیم هیجان دیگران خوب هستید و اگر بین ۴۵ تا ۷۰ است یعنی در تنظیم هیجان دیگران متوسط هستید و اگر ۴۰ و پایین تر از آن است یعنی در تنظیم هیجان دیگران ضعیف هستید. 


منابع:

the Emotional Intelligence: Mark. H. Davis / تنظیم هیجان های دیگران ، آزمون عملکردی ، مارک دیویس، برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

64 دیدگاه در “تنظیم هیجان دیگران”

 1. بازتاب: ذن