بایگانی برچسب: s

مسافرت می تواند هوش هیجانی را افزایش دهد؟

مسافرت علاوه بر شخصیت بر هوش هیجانی نیز مؤثر است

مسافرت به عنوان بخشی از زندگی ماست که می تواند موجب پرورش صفات مثبت شخصیت و هوش هیجانی شود.  در تحقیقی که در سال ۲۰۱۳، Julia Zimmermann و Franz Neyer ، نتایج آن در مجله « Journal of Personality and Social Psychology » به چاپ رسیده است، مطرح کردند که مسافرت بر رشد صفات شخصیت نقش مهمی بازی می کند.

نویسنده: محمود امیری نیا، مؤلف و مدرس هوش هیجانی

صفاتی مانند برون گرایی، جمع گرایی، گشودگی، وظیفه شناسی، انعطاف پذیری و نیز ثبات هیجانی را در این مقاله مرتبط با مسافرت مطرح کردند. با اینحال به نظر می رسد، آنچه که بیش از همه مسافرت کردن می تواند بر آن مؤثر باشد، افزایش مهارت های مربوط به ارتباط مؤثر و هوش هیجانی است. زیرا تحقیقات نشان می دهد که تمامی زیر مقیاس های هوش هیجانی در این فقره، می تواند دستخوش تغییر واقع شود.

خوداگاهی هیجانی

شما اغلب در طول سفر خود ، شروع به کشف چیزهایی در مورد خودتان می کنید که ممکن است، پیش از آن نمی دانستید. به عنوان تجربه محیط های جدید، باورها و ارزش هایی که ممکن بوده با نگرش شما در تعارض بوده باشد و شما را با سوالات جدیدی مواجه کرده باشد. این مسائل، احساسات جدیدی را در شما تقویت می کند که آگاهی نسبت به آنها ، توانمندی فرد را در این زمینه افزایش می دهد. (آزمون خودآگاهی هیجانی)

خود تنظیمی هیجانی

مسافرت به مکان های جدید و در معرض فرهنگ های جدید قرار گرفتن، نه تنها احساسات و هیجان های مثبت را فراخوانی می کند، بلکه هیجان هایی که گاهی از جانب شما، منفی تصور می شود را نیز تحریک می نماید. و مغز به شیوه های مختلفی یاد می گیرد که آنها را مدیریت و تنظیم نماید. این تغییرات راهبردی، کمک می کند که شیوه های جدیدی را برای مدیریت استرس ها، تنش ها، هراس ها و خشم ها بیابید. و البته پذیرش آنها به عنوان هیجان های خود. نه صرفا به عنوان بد یا خوب.

مهارتهای اجتماعی

بودن در یک مکان خارجی نیازمند دسترسی و ارتباط برقرار کردن با مردم دارد. که این گام اول در افزایش مهارتهای اجتماعی است. در صورتیکه وقتی در خانه هستید، گویی در غاری زندگی می کنید که این دسترسی مقدور نیست. یک نابغه ریاضی ممکن است تا حدی به دلیل نبوغ ذاتی، مسائل ریاضی را سریعتر حل کند. با این حال وقتی صحبت از مهارت می شود، یعنی تمرین کردن و ارتباطی به نبوغ ندارد.

همدلی (درک هیجانی دیگران)

شما در سراسر سفر با افرادی مواجه خواهید شد که متفاوت از شما هستند. شما نمی توانید آنها را مجبور کنید که مثل شما رفتار کنند یا مثل شما فکر کنند. از آنجا که شما در خاک خود نیستید، این احساس کمرنگ تر هم می شود. و همین علاوه بر افزایش توان انعطاف پذیری در شما، موجب می شود که تلاش کنید تا دیگران را از زوایای دیگری هم ببینید. در چنین شرایطی دیگر در را فقط روی پاشنه ای که خودتان ساخته اید نمی چرخانید و تلاش می کنید که با درک دیگران و همدلی با آنها، با دیگران تعامل کنید. به ویژه اگر مسائل مادی نیز مطرح باشد. (آزمون همدلی خود را با دیگران بسنجید)

انگیزش درونی

مردم وقتی در کنار هم شروع می کنند به لاف زدن در مورد اینکه کجا بودند و کجا نبودند ، چه چیزهایی دیدند و چه چیزها که ندیدند، یک رقابت آشکار را در این زمینه به جریان می اندازند. در صورتیکه وقتی کسی به یک مسافرت جذاب یا ماجراجویانه می رود، دیگر حوصله این لاف زدن ها را ندارد. چون دیگر خیلی برایش اهمیت ندارد، زیرا کسی مراقبش نیست. و نباید نگران قضاوت دیگران باشد. او احساس و انگیزه واقعی از سفرش را موتور محرکه خود می داند، زیرا اگر غیر از این باشد، قادر نخواهد بود که از سفر لذت ببرد و یا در شرایط مختلف نسبت به ادامه آن ، انگیزه داشته باشد.

همین موضوع باعث می شود که انگیزه های واقعی و درونی خود را بازبینی کند و آنها را تقویت نماید.

با سپاس از خانم دکتر دادرس به دلیل طرح موضوع