بایگانی برچسب: s

هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی

هوش هیجانی درخشان به معنای قدرت تشخیص دروغگویی است؟

افرادی که دارای  هوش هیجانی درخشان یا EQ بالا هستند، تمایل دارند که توانایی خود را در تشخیص دروغگویی دیگران، دست بالا در نظر بگیرند. در سال ۲۰۱۲ مقاله‌ای در مجلۀ «روانشناسی جرم‌شناسی و کیفر‌شناختی» انجمن روانشناسی انگلستان به چاپ رسید که در آن پرفسور «استیفِن پورتِر»  رئیس «مرکز پیشرفت روانشناسی و قانون» با استفاده از آزمونهای استاندارد شده، ابتدا هوش هیجانی ۱۱۶ دواطلب را مورد ارزیابی قرار دادو افراد دارای هوش هیجانی درخشان را از دیگران مشخص کرد.

نویسنده: محمود امیری نیا، مدرس و مؤلف هوش هیجانی

ارزیابی  هوش هیجانی درخشان و ادعای دروغگویی

سپس از شرکت کنندگان خواست که به ۲۰ نوار ویدیویی نگاه کنند. نوارهای ضبط شده مربوط به مردمانی از نقاط مختلف جهان بود که از دیگران می‌خواستند برای یافتن و بازگرداندن یکی از اعضای خانواده‌شان که دزدیده شده یا گم شده بودند، به آنها کمک کنند و به این شکل از آزمودنی‌ها چه آنهایی که هوش هیجانی درخشان داشتند و چه از آنهایی که هوش هیجانی متوسط و پایینی داشتند ، خواسته می شد که  دربارۀ راستگویی یا دروغگویی افرادی که به آنها در فیلم نشان داده شده است،  قضاوت کنند.

نتایج آزمایش علمی ادعای  افراد دارای  هوش هیجانی درخشان

پرفسور پورتر به این نتیجه رسید که افراد دارای هوش هیجانی درخشان ، کسانی را با صداقت ارزیابی کردند که تکه‌ای از لباس گم‌شدگان خود را به دیگران نشان می‌دادند و درخواست کمک می‌کردند طوری که حس دلسوزی دیگران را تحریک کنند.  با این حال بین قضاوت افراد دارای هوش هیجانی درخشان و دیگران تفاوت زیادی وجود نداشت بنابراین حتی افراد با هوش هیجانی درخشان نیز قادر نیستند بین راستگویی و دروغگویی تشخیص درست و قابلِ‌اعتمادی ارائه دهند. البته افرادی که از هوش هیجانی درخشان برخوردار هستند می‌توانند به‌راحتی نشانگان راستگویی و صداقت را وانمود کنند.

منابع:

  1. کتاب هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغ گویی تالیف محمود امیری نیا
  2. کتاب هیجان رفتار و تن گفتار تالیف محمود امیری نیا

هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی، صفحه 390 تا 392. کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته فروردین ۱۳۹۳
هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی، صفحه ۳۹۰ تا ۳۹۲٫ کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته فروردین ۱۳۹۳

Translated of Emotionally intelligent people are less good at spotting liars

by Professor Stephen Porter, British Psychological Society (BPS), May 18, 2012″ to persian in “Behavioral Emotion and Body Language book by Mahmood Amirinia”. Page (392-390), ISBN: 978-600-5908-87-8 (کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، صفحه ۳۹۰ تا ۳۹۲، انتشارات آراسته)